Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

keskkond

kliimamuutused

energeetika

Euroopa Liidu kosmosepoliitika

Lisaks kooskõlastab ENVE komisjon linnapeade paktiga seonduvaid tegevusi. Linnapeade pakt on algatus, mille raames tegutsevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused parema kliima- ja energiapoliitika nimel.

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: