Majanduspoliitika komisjon (ECON)  

Majanduspoliitika komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

 • Avaliku sektori investeeringud
 • Avalikud teenused
 • Kestliku arengu eesmärkide juhtimine
 • Kohalik/piirkondlik rahastamine ja investeeringud
 • Konkurents ja riigiabipoliitika
 • Majandus- ja rahapoliitika
 • Majanduse juhtimine ja Euroopa poolaasta
 • Maksukorralduspoliitika
 • Rahvusvaheline kaubandus ja tariifid (sealhulgas WTO küsimused)
 • Riigihanked
 • Siseturg ja digitaalne ühtne turg
 • Tööstuspoliitika ja tööstus 4.0
 • VKEde poliitika ja ettevõtlus

ECONi komisjoni sekretariaat vastutab ka Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkursi eest, millega tunnustatakse ELi piirkondi, kellel on kõige usaldusväärsem, kõige enam tulevikku suunatud ja kõige paljulubavam visioon ning innovaatiline ettevõtluspoliitika strateegia.

ECONi komisjoni sekretariaat vastutab ELi poliitika rakendamise läbivaatamise piirkondlike keskuste võrgustiku (RegHub)​ eest. RegHub on platvorm, mis hõlmab konsultatsioonide kaudu kohalikke ja piirkondlikke osalejaid, et koguda nende ELi poliitika rakendamisel saadud kogemusi.

ECONi komisjoni sekretariaat haldab lairibaühenduse platvormi, mis on Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus, et aidata kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse.

ECONi komisjonil on juhtiv ja koordineeriv roll ka Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi​ vahelistes suhetes, mis hõlmavad paljusid erinevaid meetmeid ja poliitikavaldkondi.

ECONi komisjoni sekretariaat aitab küsitluste, uuringute ja analüüside kaudu oma liikmetel jälgida Euroopa linnade ja piirkondade praeguseid suundumusi ning määratleda häid poliitikatavasid.​​


Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Seonduv teave
Links