Majanduspoliitika komisjon (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​​


Majanduspoliitika komisjoni
pädevusvaldkonnad on järgmised:

 • tööstuspoliitika
 • VKEde poliitika
 • majandus- ja rahanduspoliitika
 • majanduse juhtimine ja Euroopa poolaasta
 • siseturg
 • rahvusvaheline kaubandus ja tariifid
 • riigihanked, konkurents ja riigiabipoliitika

​​​

ECONi komisjoni küsitlused, uuringud ja analüüsid ning Euroopa ettevõtluspiirkonnad aitavad ECONi komisjoni liikmetel jälgida praegusi suundumusi ja probleeme ning selgitada välja head poliitilised tavad.​​

Kõrgetasemeline paljusid sidusrühmi ühendav platvorm kestliku arengu eesmärkide käsitlemiseks toetab ja nõustab Euroopa Komisjoni kestliku arengu eesmärkide elluviimisel. See võimaldab leida komiteel ühise keele kõigi teiste sidusrühmadega ja teha ettepanekuid kestliku ELi loomiseks. Komitee panust koordineerib ECONi komisjon. 

Kõrgetasemeline mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm kestliku arengu eesmärkide käsitlemiseks​ toetab ja nõustab Euroopa Komisjoni kestliku arengu eesmärkide elluviimisel. See võimaldab komiteel leida ühise keele kõigi teiste sidusrühmadega ja teha ettepanekuid kestliku ELi edendamiseks. Komitee panust koordineerib ECONi komisjon.Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Seonduv teave
Links