Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) pädevusvaldkonnad on järgmised:

majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

struktuurifondid ja ruumiline planeerimine

linna- ja eluasemepoliitika

transport ja üleeuroopalised transpordivõrgud

makropiirkonnad, territoriaalne koostöö, piirkondlik statistika ja piirkondlikud näitajad

ELi aastaeelarve, mitmeaastane finantsraamistik, kohaliku ja piirkondliku tasandi rahandus

COTERi komisjoni sekretariaat vastutab ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste ELi registri ja ETKRide platvormi haldamise eest, ühendades kõigi olemasolevate ja loomisel olevate ETKRide poliitilisi ja tehnilisi esindajaid.

Lisaks tehakse COTERi komisjoni eestvedamisel Euroopa Regioonide Komitees territoriaalse mõju hindamisi . Territoriaalse mõju hindamiste põhjal koostatakse Euroopa Regioonide Komitee raportööridele analüüs ELi seadusandlike ettepanekute võimaliku territoriaalse mõju kohta.

COTERi komisjon juhib ka Euroopa Regioonide Komitee ja OECD ühistegevusi sellistes valdkondades nagu avaliku sektori investeeringute tõhusus, detsentraliseerimine ning piirkondlik, linna- ja maapiirkondade areng. Koostöö põhieesmärk on tugevdada poliitilist dialoogi OECD ja ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel ning edendada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset heaolu soodustavat avalikku poliitikat.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Nicole De Vos (interim), in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities General Support to COTER Secretariat General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Seonduv teave
Links