Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

sisserände-, varjupaiga- ja viisapoliitika

ELi põhiõiguste harta

kodanikuaktiivsus

detsentraliseerimine

põhiseadusküsimused

valitsemistava, parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus

välissuhted, sealhulgas halduskoostöö välispartneritega ja suutlikkuse suurendamine

rahvusvahelised lepingud ja läbirääkimised, terrorism ja piirikontroll

naabruspoliitika (sealhulgas idapartnerlus ning Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö), detsentraliseeritud arengukoostöö ja ELi laienemisega seotud küsimused

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Silke Tönshoff

Assistant to the HoU: Fernanda Rondao Brito in  charge of support to JCC North Macedonia

Webmaster:  Piotr Grzebielec  in charge of support to Decentralised cooperation and Nicosia initiative

Administrators:

 • Victor Tilea, Head of Sector CONST, Coordinator Constitutional Affairs and in charge of Migration and Election observation
 • Hana Slepickova, in charge of Migration and Future of the EU Treaties
 • Benedetta Pricolo, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring and Future of the EU
 • Galina Samaras, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring
 • <currently vacant>, in charge of Migration, Anti-Corruption, EU Citizenship and European Citizens Initiatives
 • Simona Livideanu, in charge of Security and Fundamental rights
 • Mario Grubisic, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring, Better regulation and public administration reform including work on REFIT
 • Milica Neacsu, Deputy Head of Unit and Head of Sector EAST, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC North Macedonia
 • Petri Mirala, in charge of Enlargement, WG Western Balkans, JCC Serbia and Coordination with the Congress
 • Marinko Raos, in charge of Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro and Disinformation
 • Gudrun Niedorf, Head of Sector SOUTH, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Marc Kiwitt, in charge of Decentralised cooperation for development and Nicosia initiative
 • Tatiana Dimitrova, in charge of ARLEM, Euromed and Decentralised cooperation for development
 • Santiago Mondragon, in charge of WG Turkey, Division of Powers, ARLEM

Assistants:

 • <currently vacant>, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Turkey
 • Gaetano Bertozzi Avanzini, in charge of support to CIVEX secretariat, CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Western Balkans
 • Darja Gontsarova, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro
 • Viliam Cierny, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Marcial Mendez Magan, in charge of support to ARLEM, Euromed, Webmaster ARLEM