Juhatus 

Juhatuse moodustab rühm komitee liikmeid ning seda võib pidada Euroopa Regioonide Komitee poliitiliseks tõukejõuks: juhatus koostab komitee poliitilised prioriteedid ja jälgib nende elluviimist. Juhatus tuleb kokku enne iga täiskogu istungjärku, et kooskõlastada täiskogu ja komisjonide tööd. Juhatus peab aastas ka kaks erakorralist koosolekut, mis toimuvad sel ajal ELi nõukogu eesistujaks olevas liikmesriigis.

Sisu

Kas juhatusel on ka kindel ametiaeg? Kui kaua see kestab?

Nagu ka komitee presidendil, kestab juhatuse ametiaeg kaks ja pool aastat.

Kes juhatusse kuuluvad?

Juhatuse koosseis peegeldab komitees valitsevat poliitilist pluralismi. Sellesse kuuluvad:

  • president,
  • esimene asepresident,
  • 27 asepresidenti (üks iga liikmesriigi kohta),
  • veel 26 liiget,
  • fraktsioonide esimehed.

Hispaanial, Itaalial, Poolal, Prantsusmaal ja Saksamaal on igaühel juhatuses kolm kohta. Austrial, Belgial, Bulgaarial, Horvaatial, Iirimaal, Kreekal, Leedul, Madalmaadel, Portugalil, Rootsil, Rumeenial, Slovakkial, Soomel, Taanil, Tšehhi Vabariigil ja Ungaril on igaühel juhatuses kaks kohta. Eestil, Küprosel, Luksemburgil, Lätil, Maltal ja Sloveenial on igaühel juhatuses üks koht.

Millised on juhatuse ülesanded?

Juhatuse põhiülesanne on koostada komitee poliitilised prioriteedid, jälgida nende elluviimist ning kooskõlastada täiskogu ja komisjonide tööd.

Dokumendid

Jaga:
 
Back to top