Ukraina rakkerühm  

2015. aastal Euroopa Regioonide Komitees loodud Ukraina rakkerühma eesmärk on tugevdada kahepoolseid suhteid ja pakkuda nii poliitilist kui ka tehnilist tuge, et Ukraina partnerid saavutaksid head valitsemistavad kõigil valitsustasanditel.

2018. aasta märtsis käivitati vastastikuse koostöö algatus, mida toetas programm U-LEAD ja selle teostaja, Saksamaa rahvusvahelise koostöö amet GIZ.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Sisu

​Kuidas see rakkerühm töötab?

Komitee ja Ukraina rakkerühm loodi Euroopa Regioonide Komitee juhatuse otsusel 12. veebruaril 2015 Ukraina taotlusel pärast keeruka detsentraliseerimisreformi algatamist Ukrainas.

Rakkerühm on siiani kokku tulnud neli korda, vaheldumisi Brüsselis ja Ukrainas. Neil koosolekutel on liikmed jaganud kogemusi detsentraliseerimisprotsessist üldiselt, avaliku halduse reformist, Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nõuetekohase toimimisega seotud horisontaalsetest küsimustest (poliitikaloome, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid, õigusriigi põhimõte ja hea valitsemistava) ning ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamisprotsessi kohalikust ja piirkondlikust mõõtmest.

Rakkerühma tegevust on võetud arvesse ka Euroopa Komisjoni Ukraina toetusrühma tegevuses ning selle abil on loodud ühendus ELi ja Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni juures tegutseva Euroopa Parlamendi delegatsiooniga.

Rakkerühma eesmärgid on

  • toetada reformiprotsessi, jagades kogemusi ja häid tavasid detsentraliseerimise, võimude lahususe ja pädevuste üleandmise alal
  • ergutada arutelu kohalikul tasandil, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, valitsuspartneritega ja muude sidusrühmadega
  • ühitada Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vajadused Euroopa Regioonide Komitee pakutavate eksperditeadmistega.

Rakkerühma tegevus on aastate jooksul liikunud üldiselt poliitiliselt nõuandmiselt konkreetsematele projektidele, milles on keskendutud suutlikkuse suurendamisele avaliku halduse reformi toetamiseks. 2017. aastal moodustati Euroopa Komisjoni programmi „U-LEAD with Europe“ toel esimesed viis ELi ja Ukraina kohalike omavalitsuste partnerlust. Vastastikuse algatuse avaüritus, mis asjaomased partnerid esimest korda kokku tõi, toimus Brüsselis 8. märtsil 2018. Programmi U-LEAD toel leppisid partnerid kokku aasta tegevuskavades ja määratlesid konkreetsed koostöövaldkonnad: kohaliku majanduse arendamine, turism, energiatõhusus, maaelu areng ja kodanike kaasamine. Rakkerühma järgmisel koosolekul, mis toimub 25. septembril 2018 Kiievis, arutavad sidusrühmad vahepeal saavutatud edusamme vastastikuses koostöös.​

Kellest rakkerühm koosneb?

Rakkerühma tööd juhib Euroopa Regioonide Komitee president. Selle liikmed on Euroopa Regioonide Komitee viie fraktsiooni esimehed.​

Viimased uudised

Multimeedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Veel videoid

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Jaga :
 
Back to top