Linnade ja piirkondade olukord Euroopa Liidus 

11. oktoober 2022 

11. oktoobril 2022 avaldab Euroopa Regioonide Komitee ELi aastaaruande piirkondade ja linnade olukorra kohta, mis annab ülevaate kõige pakilisematest probleemidest, millega piirkonnad ja linnad kogu liidus silmitsi seisavad, ning teavet ELi poliitiliste otsuste tegemiseks.

Sisu
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Kohalik ja piirkondlik arusaam Euroopast

Tuginedes nii Euroopa Regioonide Komitee tellitud algupärastele uuringutele kui ka akadeemilistele uuringutele, teiste ELi institutsioonide panusele ja avalikest allikatest pärit dokumentidele, esitatakse selles aruandes fakte ja andmeid poliitikakujundajatele ja asjaomastele sidusrühmadele. Peamised järeldused ja soovitused kajastuvad Euroopa linnade ja piirkondade olukorda käsitlevas iga-aastases kõnes, mille esitab Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro täiskogu istungjärgul 2022. aasta oktoobris.

Selle aasta aruandes keskendutakse kõige pakilisematele probleemidele, millega ELi linnad ja piirkonnad silmitsi seisavad: Venemaa Ukraina-vastase sõja majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, COVID-19 pandeemia püsiv mõju ja vajalik taastumine sellest, kliimakriis ja energiasüsteemi ümberkujundamine, võitlus ebavõrdsuse vastu ning demokraatia tulevik Euroopa tuleviku konverentsi järelduste põhjal.

Aruanne sisaldab ka komitee kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit, mis tutvustab kogu Euroopast valitud esindajate seisukohti, mida uuritakse koostöös IPSOSiga.

Kohalik ja piirkondlik baromeeter

 • Euroopa Liidu 27 liikmesriigis on rohkem kui miljon riigi tasandist madalamal tasandil valitud poliitikut. Need kohalikud poliitikud esindavad väga erinevaid valimisringkondi eri valitsustasanditel, sealhulgas liidumaad, piirkonnad, provintsid, maakonnad, ringkonnad ja muud omavalitsusüksused. Eurobaromeetri kiiruuring loob ELi kohalikele poliitikutele olulise platvormi, et jagada oma seisukohti Euroopa probleemide ja prioriteetide kohta.

  Vastustest selgub, mida kohalikud poliitikud ELi tasandil esmatähtsaks peavad, kui teadlikud nad on kogu ELi hõlmavatest algatustest ja ELi rahastamisvõimalustest, mida nad arvavad Euroopa tulevikust ning kuidas nad reageerivad Ukraina sõja põhjustatud hädaolukorrale. 

   Peamised järeldused
 • ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:

  Saadaolevad keeled (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Laadi alla
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Laadi alla
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. suomi(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  9. français(3.32 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Laadi alla
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Laadi alla
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Laadi alla
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Laadi alla
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Laadi alla
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Laadi alla
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Laadi alla
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Laadi alla
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.

Multimeedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Veel videoid

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Eelmised väljaanded

Jaga:
 
Back to top