Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht  


10. oktoobril pidas Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz Brüsselis esimest korda ettekande „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“. Ettekandele järgnes arutelu kohalike ja piirkondlike juhtidega kõigist ELi liikmesriikidest.

President Lambertzi ettekanne aitas kaasa ELi tulevase tegevuskava koostamisele, andes ülevaate ELi piirkondade ja linnade praegusest olukorrast. Ettekandes vaadati, millised väljakutsed on kohalikel omavalitsustel ees järgmistel aastatel.
 
Jälgige meid Twitteris:

#SOTREG
Jaga: