Sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEDECi komisjoni pädevusvaldkond on väga lai, hõlmates paljusid poliitikavaldkondi, sealhulgas:

tööhõivepoliitika, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse

liikuvus ja võrdsed võimalused

haridus ja koolitus

teadusuuringud ja innovatsioon

digitaalarengu tegevuskava ja ELi infoühiskond

üleeuroopalised IKT-võrgud

audiovisuaaltööstus ja meediatehnoloogiad

noored ja sport

mitmekeelsus ja vähemuskeelte edendamine, kultuur ja kultuuriline mitmekesisus

Lisaks haldab SEDECi komisjon teadmiste vahetamise platvormi , mis on Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi koostöövorm. Platvormi eesmärk on esitleda uusi teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud lahendusi, innovaatilisi tooteid ja parimaid tavasid, korraldades seminare Brüsselis ja vastastikuse teabevahetuse üritusi piirkondades või võõrustades tutvustavaid üritusi, et anda panus teadmiste vahetamise platvormi aasta tegevuskavva.

Lisaks kasutab SEDECi komisjon kogu aasta vältel Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames võimalust rõhutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste silmapaistvat rolli Euroopa kultuuripärandi haldamisel, edendamisel ja kaitsmisel.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab kodanikele, eelkõige lastele ja noortele, ainulaadse võimaluse osaleda Euroopa kultuuripärandit ja väärtusi rõhutavates projektides ja üritustel.

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
 • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
 • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Lisa Holmund Prutsch, in charge of Horizontal policies and studies
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Valeria Satta (SNE), in charge of Equality, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

 • Marianne Bertau (interim), in charge of the general support to SEDEC Secretariat​
 • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
 • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
 • ​Valeria Schirru​ (absent - maternity leave)​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm