banner alt text

 Euroopa Liidu linnade ja piirkondade olukord  

ELi iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter on Euroopa Regioonide Komitee presidendi kõne, milles ta käsitleb eesootava aasta kõige pakilisemaid probleeme.

 ELi iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter  

Esimene baromeeter, mis avaldati 12. oktoobril 2020, keskendub COVID-19 pandeemia mõjule. ELi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on olnud tervisekriisiga tegelemisel ja inimeste ohutuse tagamisel eesliinil. Aruandest selgub, et nad on olulised ka majanduse taastamisel. Me juhime tähelepanu mõjule, mida kriis avaldab meie kogukondade kõige haavatavamatele rühmadele, ja esitleme uue, vähem kui kuu aega enne aruande avaldamist korraldatud avaliku arvamuse uuringu tulemusi.
 

ARUANNE  

Avaliku arvamuse uuring: koroonakriis ning ELi linnade ja piirkondade roll  

Enamik kodanikke on seisukohal, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ELis suurema mõjuvõimu andmine suurendaks ELi suutlikkust probleeme lahendada. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on endiselt kõige rohkem usaldatud valitsemistasand, olles ainus tasand, mida usaldab üle poole eurooplastest.  
Lugege täiendavalt  

Twitter