Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE)  

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

keskkond

kliimamuutused

energeetika

Euroopa Liidu kosmosepoliitika

Lisaks kooskõlastab ENVE komisjon linnapeade paktiga seonduvaid tegevusi. Linnapeade pakt on algatus, mille raames tegutsevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused parema kliima- ja energiapoliitika nimel.

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa GAROSI

Deputy Head of Unit: Gianluca SPINACI

Assistant to the HoU: Livia VADUVA

Administrators:

Commission Assistants:

  • Claudia Lollo, in charge of general support to ENVE work, Climate change and Energy
  • Sara Milano, in charge of general support to ENVE work, Environment