Majanduspoliitika komisjon (ECON)  

Majanduspoliitika komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

 • Avaliku sektori investeeringud
 • Avalikud teenused
 • Kestliku arengu eesmärkide juhtimine
 • Kohalik/piirkondlik rahastamine ja investeeringud
 • Konkurents ja riigiabipoliitika
 • Majandus- ja rahapoliitika
 • Majanduse juhtimine ja Euroopa poolaasta
 • Maksukorralduspoliitika
 • Rahvusvaheline kaubandus ja tariifid (sealhulgas WTO küsimused)
 • Riigihanked
 • Siseturg ja digitaalne ühtne turg
 • Tööstuspoliitika ja tööstus 4.0
 • VKEde poliitika ja ettevõtlus

ECONi komisjoni sekretariaat vastutab ka Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkursi eest, millega tunnustatakse ELi piirkondi, kellel on kõige usaldusväärsem, kõige enam tulevikku suunatud ja kõige paljulubavam visioon ning innovaatiline ettevõtluspoliitika strateegia.

ECONi komisjoni sekretariaat vastutab ELi poliitika rakendamise läbivaatamise piirkondlike keskuste võrgustiku (RegHub)​ eest. RegHub on platvorm, mis hõlmab konsultatsioonide kaudu kohalikke ja piirkondlikke osalejaid, et koguda nende ELi poliitika rakendamisel saadud kogemusi.

ECONi komisjoni sekretariaat haldab lairibaühenduse platvormi, mis on Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus, et aidata kiirel lairibaühendusel jõuda kõigisse Euroopa piirkondadesse.

ECONi komisjonil on juhtiv ja koordineeriv roll ka Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi​ vahelistes suhetes, mis hõlmavad paljusid erinevaid meetmeid ja poliitikavaldkondi.

ECONi komisjoni sekretariaat aitab küsitluste, uuringute ja analüüside kaudu oma liikmetel jälgida Euroopa linnade ja piirkondade praeguseid suundumusi ning määratleda häid poliitikatavasid.​​


Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Seonduv teave