Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon (COTER)  

Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) pädevusvaldkonnad on järgmised:

majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

struktuurifondid ja ruumiline planeerimine

linna- ja eluasemepoliitika

transport ja üleeuroopalised transpordivõrgud

makropiirkonnad, territoriaalne koostöö, piirkondlik statistika ja piirkondlikud näitajad

ELi aastaeelarve, mitmeaastane finantsraamistik, kohaliku ja piirkondliku tasandi rahandus

COTERi komisjoni sekretariaat vastutab ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste ELi registri ja ETKRide platvormi haldamise eest, ühendades kõigi olemasolevate ja loomisel olevate ETKRide poliitilisi ja tehnilisi esindajaid.

Lisaks tehakse COTERi komisjoni eestvedamisel Euroopa Regioonide Komitees territoriaalse mõju hindamisi . Territoriaalse mõju hindamiste põhjal koostatakse Euroopa Regioonide Komitee raportööridele analüüs ELi seadusandlike ettepanekute võimaliku territoriaalse mõju kohta.

COTERi komisjon juhib ka Euroopa Regioonide Komitee ja OECD ühistegevusi sellistes valdkondades nagu avaliku sektori investeeringute tõhusus, detsentraliseerimine ning piirkondlik, linna- ja maapiirkondade areng. Koostöö põhieesmärk on tugevdada poliitilist dialoogi OECD ja ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel ning edendada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset heaolu soodustavat avalikku poliitikat.

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm