Idapartnerlus (CORLEAP)  

Idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverents (CORLEAP), mille Euroopa Regioonide Komitee moodustas 2011. aastal, on Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitiline foorum.

See on ainus ELi platvorm, mis loob võimaluse arutleda linnade ja piirkondade panuse üle idapartnerluse arengusse. 

Millised riigid CORLEAPis osalevad?

Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina ja Valgevene.

Mis on CORLEAPi eesmärk?

CORLEAPi eesmärk on:

  • koordineerida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindatust idapartnerluses;
  • täiendada ja toetada ELi institutsioonide ja teiste osalevate sidusrühmade jõupingutusi Euroopa naabruspoliitika elluviimisel;
  • levitada käsitusi, mis lähendavad partnerriike ELile ning edendavad sisereforme ja haldussuutlikkuse suurendamist kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Kuidas CORLEAP toimib?

CORLEAP on territoriaalse koostöö platvorm. Partnerriikide kohalikud ja piirkondlikud liidud on CORLEAPi kontaktpunktid oma riigis, samas kui komitee on kontaktpunkt ELi institutsioonide jaoks. See võimaldab CORLEAPil koguda ja jagada teavet, mis on oluline idapartnerluse kohaliku ja piirkondliku mõõtme jaoks.

Kellest CORLEAP koosneb?

CORLEAP koosneb 36 kohalikust ja piirkondlikust poliitikust: 18 komitee liikmest ja 18st kuue idapartnerluse riigi esindajast.

Igal igapartnerluse riigil on CORLEAPis kolm kohta. ELi kohad on vastavalt komitee poliitilisele koosseisule jaotatud viie fraktsiooni vahel: Euroopa Rahvapartei (EPP), Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei (PES), Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE), fraktsioon Euroopa Allianss (EA) ja Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR).

CORLEAPi aastakoosolekute vahel tegutseb juhtorganina CORLEAPi juhatus. Juhatus vastutab CORLEAPi töö koordineerimise eest, teostades järelevalvet selle tegevuse, aruannete ja resolutsioonide üle. Juhatus koosneb kuuest partnerriigi liikmest ja kuuest Euroopa Liitu esindavast Euroopa Regioonide Komitee liikmest.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: