Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM)  

Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) on Euroopa Liidu ja tema Vahemere piirkonna partnerriikide kohalike ja piirkondlike esindajate kogu.

ARLEMi moodustas 2010. aastal Euroopa Regioonide Komitee koos selles valdkonnas tegevate piirkondlike liitudega, võimaldades Vahemere kolmelt kaldalt pärit valitud esindajatel:

 • esindada oma kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi poliitilisel tasandil, muu hulgas ELis ja Vahemere Liidus;
 • pidada poliitilist dialoogi;
 • edendada rahvusvahelist koostööd.

  Mis riigid ARLEMis osalevad?

Egiptus, Türgi, Alžeeria, Maroko, Süüria (liikmesus praegu peatatud), Tuneesia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Mauritaania, Palestiina, Monaco ja Montenegro. Lisaks osaleb vaatlejana Liibüa.

Mis on ARLEMi eesmärk?

ARLEMi eesmärgid on:

 • anda Vahemere Liidule territoriaalne mõõde;
 • edendada Vahemere kolmel kaldal kohalikku demokraatiat, mitmetasandilist valitsemist ja detsentraliseeritud koostööd;
 • soodustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste põhja-lõuna ja lõuna-lõuna suunalist dialoogi;
 • edendada heade tavade, teadmiste ja tehniliste kogemuste vahetamist kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusvaldkondades;
 • edendada piirkondlikku integratsiooni ja ühtekuuluvust.

 

Kuidas ARLEM töötab?

Poliitiliselt toimib ARLEM pideva poliitilise dialoogi foorumina. Ta annab oma temaatiliste aruannetega panuse Euroopa Regioonide Komitee nõuandetegevusse. Lisaks esindab ARLEM kohalikku ja piirkondlikku tasandit Vahemere Liidu tippkohtumistel.

Oma töös loob ARLEM koostoimet oma partneritega, sealhulgas Vahemere Liit (kavatsuste deklaratsioon allkirjastati 2013. aastal), Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liidud, mis on ARLEMis esindatud, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (vaatleja staatus), Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee (vaatleja staatus), Euroopa Koolitusfond (kavatsuste deklaratsioon allkirjastati 2013. aastal) ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (vaatleja staatus).

ARLEMi liikmed tulevad kokku iga-aastasel täiskogu istungjärgul, mille käigus võetakse vastu temaatilised aruanded, ning komisjoni ja juhatuse koosolekutel. Lisaks võidakse korraldada konkreetseid seminare või konverentse ning uuringute kaudu võidakse süveneda konkreetsetesse teemadesse.

   

Milline on ARLEMi koosseis?

ARLEMisse kuulub 80 liiget ja 2 vaatlejat EList ja Vahemere-äärsetest partnerriikidest. Liikmed on kohalike ja piirkondlike ametiasutuste esindajad ning neil on kohaliku või piirkondliku omavalitsuse mandaat.

ARLEMit juhivad kaaseesistujad, kes esindavad võrdselt Vahemere partnerriike ja ELi. Vahemere partnerite rühma esindava kaaseesistuja kinnitab nimetatud rühm konsensuse alusel ametisse kaheks ja pooleks aastaks. ELi esindav kaaseesistuja on ametisolev Euroopa Regioonide Komitee president. Praegused kaaseesistujad on Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ja Palestiina Rām Allāhi linnapea Musa Hadid.

ARLEMi juhatus määrab kindlaks ARLEMi strateegia ja tegevusalad.

Kestliku territoriaalse arengu komisjoni raames koostavad ARLEMi raportöörid temaatilisi aruandeid järgmistes valdkondades:

 • detsentraliseerimine,
 • linna- ja territoriaalne areng,
 • kultuurikoostöö,
 • infoühiskond,
 • ränne ja integratsioon,
 • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad,
 • kaubandus,
 • kestlik areng,
 • veemajandus,
 • jäätmekäitlus,
 • energia, eriti päikeseenergia,
 • transport,
 • põllumajandus ja turism
 • jne.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: