Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe: tööd alustab nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm  

Täna said esimest korda kokku ELi tegevuskavas „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas“ välja kuulutatud sidusrühmade platvormi liikmed, et hakata välja töötama 2022.–2024. aasta tööprogrammi, millega toetada tegevuskava rakendamist. Platvorm on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Saaste on kogu maailmas peamine keskkonnast tingitud haiguste ja enneaegse surma põhjustaja ning mõjutab meie kliimat, ökosüsteeme, tehiskeskkonda ja kohalikku majandust. Saaste riigipiiridest ei hooli ja kahjustab meie kohalike kogukondade tervist ja heaolu. Nullsaasteteemalist sidusrühmade platvormi ühiselt juhtides on meie eesmärk panna EL toimima nii, et toetataks kõiki linnu, piirkondi ja külasid. Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tegutsevad oma elanike ja keskkonna kaitsmise nimel, kuid vajavad nüüd ELilt otsest tehnilist ja rahalist toetust, et kiirendada jõupingutusi nullsaaste saavutamiseks.“

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius lisas: „Nullsaasteteemalisel sidusrühmade platvormil on meie tegevuskava rakendamisel oluline roll. Meil on ees väga palju tööd. Kutsume kõiki asjaomaseid sidusrühmi üles arendama ja üksteisele tutvustama häid tavasid ning püüdma saavutada koostoimet teiste asjakohaste algatustega, kas Euroopa kliimapakti, ringmajanduse sidusrühmade platvormi või muuga.“

Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm aitab ellu viia nullsaaste tegevuskavas sätestatud juhtalgatusi ja meetmeid,

Taustteave

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi eesmärk on tulemuslikult peavoolustada nullsaaste programmi ja aidata rakendada ELi nullsaaste tegevuskava . See toob kokku sidusrühmad ja eksperdid eri poliitikavaldkondadest, nagu tervishoid, põllumajandus, teadusuuringud ja innovatsioon, transport, digiüleminek ja keskkond. Platvormi eesmärk on luua ühisvastutust, edendada koostööd ning integreeritud lahendusi, mis suurendavad koostoimet CO 2 heite vähendamiseks ja COVID-19 pandeemiast taastumiseks tehtavate jõupingutustega. Platvorm on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus.

Enam kui 100 ELi linna ei vasta endiselt ELi õhukvaliteedi standarditele. Euroopa Keskkonnaameti viimaste hinnangute kohaselt suri 2019. aastal ELis tahkete peenosakeste saastega kokkupuute tõttu enneaegselt 307 000 inimest. Vähemalt 58% ehk 178 000 neist surmajuhtumitest oleks saanud ära hoida, kui kõik ELi liikmesriigid oleksid saavutanud Maailma Terviseorganisatsiooni uue õhukvaliteedi suuniste taseme 5 µg/m³.

Vee valdkonnas ei vasta seitse ELi pealinna veekvaliteedi miinimumnõuetele. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks tuleb lähiaastatel investeerida üle 200 miljardi euro ( Euroopa Komisjon ).

Kontaktisik:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023