Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
USA tariifid ELi põllumajanduslikele toiduainetele: piirkonnad nõuavad kiireloomulisi kompensatsioonimeetmeid  
ELi piirkonnad pooldavad laialdaselt hüvitise maksmist põllumajanduslike toiduainete ettevõtetele, keda mõjutavad 25%sed tariifid, mis on kehtestatud üle 1400 piirkondlikule tootele, sealhulgas vein, juust, oliiviõli ja alkohoolsed joogid.

ELi ja USA kaubandusvaidlused on raputanud Euroopa piirkondade põllumajanduslike toiduainete sektorit. Täiskogu istungjärgul peetud arutelul väljendasid ELi linnad ja piirkonnad sügavat muret USA tariiide pärast, mis kahjustavad tootmissektoreid ja kohalikku majandust ning mõjutavad paljusid pereettevõtteid. Hispaania delegatsiooni algatusel lisab Euroopa Regioonide Komitee oma 2020. aasta mai arvamusse kaubanduslepinguid käsitlevad kaebused. Vastusena toetustele, mida EL pakkus Airbusile, on USA kehtestanud kokku 6,9 miljardi euro suurused tariifid, mis mõjutavad alates 18. oktoobrist 2019 enam kui 1 400 toodet.

Täna pidas Euroopa Regioonide Komitee intensiivse arutelu vajaduse üle maksta kiiresti hüvitist sektoritele, millele kehtestas Trumpi valitsus hiljuti tariifid. Arutelu põhines Hispaania delegatsiooni seisukohavõtul.

Paljud piirkonnad toetavad Hispaania seisukohavõttu, milles kutsutakse ELi üles jõudma viljaka lahenduseni, et praegust olukorda parandada, maksta hüvitist kahju saanud ettevõtetele ja kavandada leevendusmeetmeid sektoritele ja toodetele, mis võivad saada kahju Maailma Kaubandusorganisatsioonis toimuva ELi ja USA kohtumenetluse tulemusel.

Komitee Hispaania delegatsiooni nimel ütles Valencia autonoomse piirkonna valitsuse ELi asjade ja välissuhete asekantsler Joan Calabuig (ES/PES) : „On väga oluline, et EL võtaks kiiresti kompensatsioonimeetmeid, et aidata kõiki Euroopa põllumajandustoodete ja põllumajanduslike toiduainete sektoreid, mida kahjustavad USA vastumeetmed, mille põhjuseks on ELi abi lennukitootjale Airbus. USA kehtestatud tariifid mõjutavad kohalikku majandust ja seega paljusid väikseid pereettevõtteid. Kuna WTO-lt on oodata mitut avaldust, kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles olema ettenägelikum selliste leevendusmeetmete väljatöötamisel, mis on mõeldud sektoritele, kes võivad saada tulevase kohtumenetluse tulemuste tõttu otsest kahju.“ Hispaania piirkondade põllumajanduslike toiduainete kaubavahetus USAga ulatub 930 miljonit euroni aastas.

USA turg on üks peamisi Euroopa põllumajanduslike toiduainete ekspordi sihtkohti. Lennundustoodetele on kehtestatud 10% tariifid, samal ajal kui ülejäänule, enamasti põllumajanduslikele toiduainetele, kehtib 25% maksumäär.

Tipperary krahvkonna volikogu liikmest Euroopa Regioonide Komitee Iirimaa delegatsiooni juht ja komitee tulevase kaubandusleppeid käsitleva arvamuse raportöör Michael Murphy (IE/EPP) sõnas: „Mind muudab väga rahutuks mõju, mida need sanktsioonid avaldavad Iirimaa piirkondadele – sealhulgas minu piirkonnale –, mis sõltuvad suuresti põllumajanduslike toiduainete sektorist. Sellest olukorrast saavad kahju nii ELi kui ka USA piirkonnad. Kaubandusvaidlused destabiliseerivad tootlikke ökosüsteeme ning nende mõju on eelkõige tunda kohalikul tasandil. Sarnaselt Hispaaniaga on ka Iirimaa piirkondadel USA kehtestatud tariifidest tulenev suur koormus. Samal ajal kui EL püüab selle vaidluse lahendada läbirääkimiste teel, on oluline kehtestada erakorralised toetusmeetmed sellise kahju leevendamiseks. Komitee vabakaubanduslepingute rakendamist käsitleva arvamuse raportöörina ootan huviga koostööd sidusrühmadega ja konstruktiivseid arutelusid selliste vahendite ja meetodite loomise üle, mida saab kasutada vabakaubanduslepingute ulatuslikumaks kasutamiseks ja mõistmiseks, ennekõike mikroettevõtjate ja VKEde seas kõigis ELi piirkondades.“

Iirimaa eksport USAsse ulatus 2018. aastal 39,4 miljardi euroni. USA meetmete kohaldamisalasse jääva Iirimaa ekspordi koguväärtus oli 2018. aastal hinnanguliselt 366 miljonit eurot. 25% maksumäära kohaldamine tooks kaasa 91,6 eurot lisatariife. Iiri koorelikööri ja või eksport Iirimaa piirkondadest moodustab vastavalt 44% ja 95% nende kaupade tariifide koguväärtusest.

Oksitaania piirkonna volikogu aseesimees ja ühist põllumajanduspoliitikat käsitleva arvamuse raportöör Guillaume Cros märkis: „ELi põllumajandussektorit nõrgestab ekspordi ja impordi esikohale seadmine. ELi kliimaeesmärk toob kaasa ka ELi kaubanduspoliitika läbivaatamise, seades ematähtsale kohale Euroopa turu ja asetades rahvusvahelise kaubanduse selle õigele kohale. Just sellepärast kutsub komitee ELi üles kasutama kogu oma mõju maailma suurima toiduainete importija ja eksportijana selleks, et muuta rahvusvahelisi põllumajandustoodetega kauplemise eeskirju eesmärgiga saavutada kaubandussuhetes suurem õiglus ja solidaarsus.“

Erinevalt šampanjast mõjutavad USA uued tariifid Prantsusmaa veinitööstust märkimisväärselt: USA turg moodustab Prantsusmaa veiniekspordist 20%, tuues aastas sisse miljard eurot kasumit. Saksamaa toidutööstuse eksport USA turule moodustab kokku 1,7 miljardit eurot. Itaalia põllumajandustootjate ühenduse sõnul on ekspordikahju kaupadele 500 miljoni euro väärtuses. Austrias puudutab see 4 miljoni euro suurust juustueksporti ja 11 miljoni euro suurust puuviljamahlaeksporti.

Hispaania seisukohavõtus hoiatatakse, et tariifide kehtestamine võib viia ulatuslikemate maksumeetmeteni, mis kahjustavad nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa Liidu tootmissektoreid.

Selles tuletatakse meelde, et WTO-l on menetluses mitu Airbusi ja Boeingit puudutavaid avaldust, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles kehtestama lennundustööstuse toetamiseks üldise aluse ja kavandama leevendusmeetmeid sektorite ja toodete jaoks, mida võivad uued kohtumenetluse tulemused kahjustada.

Seisukohavõtus nõutakse tungivalt Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Liidu suhtluskanali tugevdamist, et jõuda viljaka lahenduseni, mis praeguse olukorra lahendaks.

Samuti rõhutatakse, et ELi ja kolmandate riikide kaubanduslepingud on vajalikud Euroopa piirkondade põllumajandus- ja põllumajanduslike toiduainete sektorite jaoks.

Taustteave

Klõpsake siin , et pääseda juurde USA tariifidest mõjutatud toodete ja riikide täielikule loetelule.

Kontaktisik: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37