Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ukraina ja ELi kohalikud juhid ühendavad jõud, et pakkuda tuhandetele lastele suvelaagreid  

Ukraina Linnade Liidu esimees ja Kiievi linnapea Vitali Klõtško käivitas koos Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostasega ulatusliku algatuse, mille eesmärk on korraldada Ukraina lastele suvelaagreid Euroopa linnades ja külades.

Euroopa linnade ja piirkondade juhid teevad Ukraina kolleegidega koostööd, et korraldada sõjast kõige enam mõjutatud Ukraina kohalikest kogukondadest pärit lastele transport ja laagrisviibimine. Projekti tutvustati Euroopa Regioonide Komitee – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu – täiskogu istungjärgul.

Algatus on suunatud alg-, põhi- ja keskkooliealistele lastele ja noortele (vanuses 6–17 aastat) ning neid saatvatele hooldajatele (üks täiskasvanu kümne lapse kohta). Lastele pakutakse võimalust viibida oma eakaaslaste seltsis ja saada sihipärast psühholoogilist tuge, et stabiliseerida nende emotsionaalne seisund ja aidata neil mõtteid traumeerivatest kogemustest eemale juhtida.

„Oleme tänulikud, et meie Euroopa sõbrad võtavad vastu sõjast mõjutatud Ukraina lapsi.Kogemused ja emotsioonid, mida lapsed ELi suvelaagrites saavad, võimaldavad neil tunda, et Ukraina on osa Euroopast.Euroopa ootab meid ja meie, ukrainlased, oleme Euroopas teretulnud,“ ütles Klõtško.

„See projekt on meie jaoks konkreetne ja oluline prioriteet. Komitee liikmed kõikjalt Euroopa Liidust on juba näidanud üles valmisolekut lapsi vastu võtta ning on valmis koostöös juhtivate territoriaalsete ühendustega levitama teavet selle algatuse kohta kõigi ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seas,“ ütles Tzitzikostas.

„Arvestades selle tragöödia ulatust, millega me silmitsi seisame, tuleb keskenduda mitte ainult sellele, mida me juba teeme, vaid sellele, mida me veel teha saame.Sellega seoses toetan täielikult ettepanekut korraldada koos Ukraina Linnade Liiduga laste suvelaagrite programme.Mul on hea meel kinnitada, et Rooma ühineb programmiga ja annab sellesse oma panuse,“ ütles Rooma linnapea Roberto Gualtieri, kes osales komitee täiskogu arutelus.

Üldeesmärk on luua ruum, kus lapsed ja noored saavad tunda end turvaliselt ja pöörduda tänu tasakaalustatud igapäevarutiinile tagasi tavaellu, mis võib aidata taastada usaldust tuleviku vastu. Vabaõhu-, spordi- ja taastustegevused aitaksid parandada füüsilist ja vaimset tervist. Arengukursused rikastavad iga lapse ja noore teadmisi ning pakuvad võõrkeeles suhtlemise kogemust, samas kui professionaalne psühholoogiline tugi peaks olema kättesaadav laste emakeeles.

Sõltuvalt kohalike korraldajate võimalustest kestavad laagrid 4–5 nädalat või kauem. Laste laagrisviibimise kulud, sealhulgas reisi- ja laagritegevuse kulud katab võõrustav kohalik/piirkondlik omavalitsus, kaasates võimaluse korral kohalikud erasektori partnerid.

Ukraina Linnade Liit hoolitseb tihedas koostöös välisministeeriumi ja Euroopa vastuvõtvate omavalitsustega reisiks ja võõrustavas omavalitsuses viibimiseks vajalike haldusmenetluste eest.

Ukraina Linnade Liit kogub praegu teavet kõigi omavalitsuse vajaduste ja Euroopa Regioonide Komitee toetusel Euroopa partnerite pakkumiste kohta.

Komitee soovitas tungivalt ELi institutsioonidel lihtsustada pagulaskriisiga silmitsi seisvate piirkondade ja linnade juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele ning kutsub üles kasutama olemasolevaid ELi programme võõrustavate omavalitsuste toetamiseks selle konkreetse algatuse kontekstis, keskendudes eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondile ja Euroopa Sotsiaalfondile.

Huvitatud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad võtta ühendust Euroopa Regioonide Komitee platvormiga "Abi Ukrainale: info- ja toetuspunkt piirkondadele ja linnadele“ e-posti aadressil SupportUkraine@cor.europa.eu

Kontaktisikud:

Andrew Gardner – Euroopa Regioonide Komitee

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Tetyana Kutsenko – Ukraina Linnade Liit

t.kutsenko@auc.org.ua,

+380671619085

Yuliia Bandura – Ukraina Linnade Liit

y.bandura@auc.org.ua

+380979260479

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

ELi ettepanekud annavad seaduslikule rändele teretulnud tõuke
ELi ettepanekud annavad seaduslikule rändele teretulnud tõuke
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPEAL-UKRAINIANS-KEEP-LIGHTS-WINTER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/67-DECENTRALISATION-AND-GREEN-AGENDA-CRITICAL-FOR-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Decentralisation and green agenda are critical for Eastern Partnership
Decentralisation and green agenda are critical for Eastern Partnership
04.11.2022