Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ühendavad jõud, et tuua ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete projektide kaudu Euroopa inimestele lähemale  

Ühisavaldus: Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica, Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ning Euroopa Parlamendi liige ja katseprojekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ algataja Domènec Ruiz Devesa .

Meil on hea meel Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste üle ja eelkõige üleskutse üle luua ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete süsteem, et nad saaksid tuua oma piirkondades, linnades ja külades Euroopa inimestele lähemale ning parandada Euroopa demokraatiat.

Euroopa Komisjon, Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Parlament teevad tihedat koostööd ühisel eesmärgil kaasata kohalikul tasandil valitud esindajad oma piirkonnas ELi asjadest teavitamisse. Sellega seoses tegi Euroopa Parlament ettepaneku algatada projekt „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“, mille viib ellu Euroopa Komisjon. See täiendab 2021. aastal loodud Euroopa Regioonide Komitee ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikku, mis aitab aktiivselt kaasa komitee tegevusele, korraldades kohalikes ja piirkondlikes volikogudes ELiga seotud üritusi ning kohalikke arutelusid kodanikega.

Täna, mil avaldatakse algatuse „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ kandideerimiskutse, lepime kokku teha koostööd selle nimel, et tagada nende algatuste võimalikult sujuv toimimine ja nende ELi tasandil kooskõlastatud elluviimine. Komitee tagab, et tema ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikku teavitatakse algatuse kandideerimiskutsest. Komitee lisab katseprojektis osalejad oma spetsiaalsesse temaatiliste teabeürituste ja veebiürituste programmi. Komisjon lisab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nimel vastu võetud materjalid osalejatele saadetavatesse vastustesse. Algatuse võrgustiku ja/või komitee võrgustiku liikmetena saavad kohalikul tasandil valitud esindajad oma kohalikus keeles tuge kodanikele ja kohalikule meediale mõeldud teabevahetustegevuse elluviimiseks. Nad aitavad suurendada teadlikkust EList.

Kontaktisik:

Pressecdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023