Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe on meie majandusliku ja sotsiaalse taastumise tegevuskava  

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) keskne prioriteet on tagada, et roheline kokkulepe oleks COVID-19 taastestrateegia keskmes. Volinik Virginijus Sinkevičius osales tänasel videokonverentsil ENVE komisjoni liikmetega peetud arutelus rohelise taastumise vajaduse üle. Arutelu juhtis ENVE komisjoni esimees ja Sevilla linnapea Juan Espadas. 15. juunil käivitab komitee rohelise kokkuleppe töörühma, et aidata viia ELi majanduse taastamine kohalikule tasandile ja kohandada see iga piirkonna vajadustele.

Arutelu avamisel sõnas ENVE komisjoni esimees ja Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) järgmist: „Euroopa roheline kokkulepe on meie majandusliku ja sotsiaalse taastumise tegevuskava. See taastumine peab olema roheline. Euroopa Liidu institutsioonid võivad loota piirkondade ja linnade aktiivsele panusele, sest meie võime pakkuda välja strateegiaid ühiskondade ja enim mõjutatud inimeste paremaks toetamiseks. Kriisist väljumiseks peame suunama oma jõupingutused homse maailma ülesehitamisele kõigil tasanditel ning ma tänan eelkõige volinik Virginijus Sinkevičiust meiega peetud tänase dialoogi ja valmisoleku eest meie koostööd tugevdada.“

Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius märkis: „See, kuidas me kujundame praegu oma majanduse taastamist, vormib meie tulevikku veel aastakümneid. Me ei tohiks lasta praegusel kriisil seada ohtu üleminekut rohelisele majandusele. Roheline kokkulepe on kesksel kohal ELi taastamiskava laiemate eesmärkide saavutamisel. Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanism peaksid olema rohelise Marshalli plaani alustalad. Ringmajandus, nullsaaste eesmärk, bioloogiline mitmekesisus ja jätkusuutlik toit on rohelise majanduse taastamise seisukohast eriti olulised valdkonnad. Euroopa Regioonide Komitee on alati olnud oluline partner ja võrdluspunkt ELi ning selle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. Ainult siis, kui teeme koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kujuneb see üleminek edukaks.“

Liikmed arutasid järgmisi arvamuse eelnõusid:

  • Euroopa kliimaseadus : Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuse juht Juan Manuel Moreno on komitee arvamuse „Euroopa kliimaseadus, kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine“ raportöör. „COVID-19 kriisist taastumise kava pakub võimaluse viia ellu tõeline rohepööre, kui võtame omaks uue kestliku eluviisi ning tarbimis- ja tootmisharjumused,“ märkis Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuse juht Moreno hiljutises intervjuus õiguslikult siduva ettepaneku kohta muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Lõplik vastuvõtmine on kavas 1.–2. juulil toimuval täiskogu istungjärgul.

  • Kliimapakt: arvamuse eelnõu „Euroopa kliimapakt“ , mille raportöör on Varssavi linnapea, on vastuvõtmiseks valmis ja selle üle hääletatakse 13.–14. oktoobril 2020. „Me oleme pühendunud majanduse keskkonnahoidliku taastumise toetamisele, kuid linnad ja piirkonnad vajavad protsessi kiirendamiseks asjakohaseid vahendeid ja ELi otserahastamist,“ märkis Rafał Trzaskowski (PL/EPP). Lisateavet leiate intervjuust . Küsimustik kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning teistele sidusrühmadele on praegu veebis avatud .
  • Vesinik: „Puhas vesinik on kliimaneutraaluse saavutamiseks äärmiselt oluline. Tarvis on ELi strateegiat koos asjakohase ELi õigusraamistiku ja turutoetusega, et ehitada üles puhas vesinikumajandus alt üles lähenemisviisi alusel,“ märkis Alam-Saksi liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade ja regionaalarengu minister Birgit Honé (DE/PES), kes on arvamuse „Puhta vesiniku tegevuskava – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus kliimaneutraalsesse Euroopasse“ raportöör. Arvamus on kavas vastu võtta 1.–2. juulil 2020 toimuval täiskogu istungjärgul.
  • Vesi: liikmed arutasid arvamuse eelnõu teemal „Veepoliitika raamdirektiiv ja üleujutuste direktiiv“ , mille raportöör on Piotr Całbecki (PL/EPP). Hiljutises intervjuus kutsus Kujawy-Pomorze vojevoodkonna marssal üles muutma paradigmat, seades vee kasutamises kesksele kohale ringluse, looduspõhised lahendused ja jätkusuutlikkuse, ning ajakohastama direktiivi nii, et see kajastaks Pariisi kokkulepet ja kestliku arengu eesmärke. Arvamus on kavas vastu võtta 1.–2. juulil 2020 toimuval täiskogu istungjärgul.
  • Puhas õhk: „Meid ees ootav keeruline taastumine ei tohi õõnestada ELi nullsaaste eesmärki. Puhas õhk ja nullsaaste tegevuskava peavad moodustama lahutamatu osa COVID-19-järgsest majanduse taastamise kavast, lahendades õhusaaste probleemid kohapeal ja kaasates sellesse protsessi kodanikke,“ märkis Tahitótfalu vallavolikogu liige János Karácsony (HU/EPP) pärast arutelu tema koostatud arvamuse „ELi puhta õhu poliitika tulevik nullsaaste eesmärgi kontekstis“ üle. Lõpphääletus on kavas 1.–2. juulil 2020 toimuval täiskogu istungjärgul.
  • Uus ringmajanduse tegevuskava: avatud on konsulteerimine sidusrühmadega , mille raportöör on Drenthe provintsi regionaalminister Tjisee Stelpstra (NL/ECR). Raportööri seisukohtadega rohelise kokkuleppe selle olulise toimiku kohta saate tutvuda selles artiklis.

ENVE komisjoni liikmed nimetasid Toscana maavanema  Enrico Rossi (IT/PES) raportööriks tulevasele arvamusele teemal „Renoveerimislaine. ELi algatus Euroopa hoonete energiatõhususe suurendamiseks“.

Järgmisel esmaspäeval, 15. juunil toimub Euroopa Regioonide Komitee rohelise kokkuleppe töörühma esimene koosolek. Selle ülesanne ja eesmärk on kindlustada, et ELi raampoliitika kliimaneutraalsuse saavutamiseks viiakse ellu tihedas koostöös ELi linnade ja piirkondadega, tagades rohelise kokkuleppe viimise kohalikule tasandile ja selle kohandamise iga piirkonna vajadustele.

Taust

ENVE komisjoni 8. juuni 2020. aasta koosoleku dokumentidele juurdepääsemiseks klõpsake siia .

ENVE komisjoni bülletääni ENVOY viimane number on kättesaadav siin .

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023