Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimapakt: ühine suund kliimaneutraalsusele  

Euroopa Regioonide Komitee liikmeid kutsutakse liituma ELi uue kliimameetmete võrgustikuga ja saama Euroopa Regioonide Komitee kliimapaktisaadikuks

Euroopa Komisjon käivitas ametlikult kliimapakti , mis on kogu ELi hõlmav algatus. Sellega kutsutakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone kliimameetmetes kaasa lööma ja looma rohelisemat Euroopat. ELi linnade ja piirkondade koguna on Euroopa Regioonide Komitee kohustunud andma aktiivse panuse kliimapakti, alustades selle eesmärkide edendamisest ja eelkõige kogu ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemise soodustamisest. Kliimapakt on osalusplatvorm, mis toetab Euroopa rohelist kokkulepet – ELi uut majanduskasvu strateegiat kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks.

Kliimapakt käivitati täna Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi eestvedamisel. Istungit avades ütles Frans Timmermans: „Õnneks on tulemas vaktsiin, mis aitab meil COVID-19 pandeemia ületada. Kuid kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi vastu vaktsiini ei ole. Euroopa kliimapakt ühendab kõiki, kes tahavad meie planeedi heaks midagi ära teha. Paktiga soovime anda igaühele võimaluse osaleda oma igapäevase tegevuse kaudu rohelisele majandusele üleminekus ja üksteist inspireerida. Võitluses kliimamuutustega saab igaüks midagi teha ja oma panuse anda.“

Kliimapakt annab inimestele igas eluvaldkonnas võimaluse otsida ühiselt kliimaprobleemidele suurema või väiksema mõjuga lahendusi ning neid koos ellu viia. Selle kaks peamist eesmärki on suurendada ja levitada teadlikkust ning toetada kliimameetmeid kogu ELis.

Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , komitee arvamuse „Euroopa kliimapakt“ raportöör, ütles ametlikul avaüritusel kõneledes: „Kliimaneutraalsuse saavutamiseks peavad linnad olema kliimameetmete keskmes. Mitte ainult seetõttu, et linnad on suured energiatarbijad ja tekitavad 70–80% maailma heitkogustest, vaid ka seetõttu, et just linna tasandil osalevad kodanikud kliimameetmetes. Me tunneme end nende heitkoguste eest vastutavana ja soovime võtta kliimameetmetes juhtrolli. Kliimapakt annab võimaluse luua üleeuroopaline liikumine, mis toetab, julgustab ja tunnustab individuaalseid kliimaalaseid saavutusi. Lisaks üleeuroopalistele projektidele, mis kiirendavad kohapeal kliimameetmete võtmist, on vaja, et ka kodanikud asuksid liikuma kliimaneutraalsuse suunas. Kodanike ja kohaliku tasandita ei saa me rohelist kokkulepet ellu viia.“

Kliimapaktis saab osaleda näiteks järgmistel viisidel:

Kliimapakti saadikute võrgustiku toetamiseks on komitee kutsunud oma liikmeid üles saama komitee kliimapaktisaadikuks . Saadikud edendavad poliitilise tegevuse ja parimate tavade kaudu aktiivselt rohelise kokkuleppe eri aspekte oma piirkondades ja kohaliku omavalitsuse üksustes ning annavad korrapäraselt tagasisidet ELi poliitika tõhususe kohta kohapeal. Komitee kliimapaktisaadikud osalevad Euroopa Komisjoni algatatud laiemas võrgustikus. Projekti „Euroopa Regioonide Komitee kliimapakti nimel“ (CoR4CP) kaudu toetab komitee ka komitee kliimapaktisaadikuid kohalike kliimaürituste korraldamisel, eesmärgiga aidata suurendada teadlikkust ja kiirendada kliimameetmeid kohapeal.

Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski (PL/EPP) on üks esimesi komitee kliimapaktisaadikuid .

Kliimapakti algetapis keskendutakse meetmetele neljas valdkonnas: „rohelised alad“ , „keskkonnahoidlik liikuvus“ , „energiatõhusad hooned“ ja „rohelised kutseoskused“ . Kliimapakt peaks aja jooksul laienema teistesse valdkondadesse, nagu säästev tarbimine ja tootmine, pinnase kvaliteet, tervislik toit ja kestlik toitumine, ookeanid ning maa- ja rannikupiirkonnad. Kliimapaktil on avatud mandaat ja selle ulatus areneb kliimapaktiga ühinevate inimeste ja organisatsioonide ideede ja panuse põhjal.

Euroopa Komisjon avaldas kliimapakti käsitleva teatise 9. detsembril 2020.

Taustteave

  • Komitee liikmed ja asendusliikmed, kes soovivad saada komitee kliimapaktisaadikuks, klõpsake siin (tähtaeg 31. jaanuar 2021).

  • Külastage kliimapakti veebisaiti siin .

  • Tutvuge siin meie veebikaardi 200 parima tavaga, mis näitavad, kuidas linnad ja piirkonnad juba praegu rohelist kokkulepet kohapeal ellu viivad.

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022