Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
SEDECi komisjoni uueks esimeheks nimetati Tanya Hristova  

Euroopa Regioonide Komitee – ELi linnade ja piirkondade kogu – SEDECi komisjoni uueks esimeheks valiti Gabrovo linnapea Tanya Hristova (BG/EPP). SEDECi komisjon on üks komitee kuuest temaatilisest komisjonist ja see käsitleb sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurivaldkonda.

Tanya Hristova, kes on olnud Euroopa Regioonide Komitee liige juba alates 2012. aastast, võtab teatepulga üle La Rioja (Hispaania) autonoomse piirkonna valitsuse endiselt juhilt José Ignacio Ceniceroselt.

1971. aastal sündinud Hristova on alates 2011. aastast olnud Gabrovo linnapea ja ta juhib Bulgaaria delegatsiooni komitees. Aastatel 2010–2011 töötas ta Bulgaaria ELi vahendite ministri poliitikabüroo juhina. Hristova on esimene Bulgaaria liige, kes on valitud Euroopa Regioonide Komitees juhtivale kohale.

„SEDECi komisjon juhib Euroopa Regioonide Komitee tööd paljudes tähtsates valdkondades, mis mõjutavad Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu. Nende valdkondade hulgas on sotsiaalse progressi tagamine kõigis ELi piirkondades, kõigile võrdsete võimaluste tagamine, ajude äravoolu ja oskuste nappuse vastu võitlemine ning digitaalse ja innovatsioonilõhe kaotamine Euroopas. Meie, kohalikud ja piirkondlikud juhid, saame näidata teed edasiliikumiseks. Minu kodulinn Gabrovo on hea näide sellest, kuidas digiüleminek ja innovatsioon võivad ühtviisi suurendada tootlikkust ja tõsta elatustaset,“ ütles Hristova.

Esimesel Tanya Hristova juhitud koosolekul arutasid SEDECi komisjoni liikmed platvormitööga seotud kohalikke ja regulatiivseid probleeme, mis olid ühtlasi Aigaleo linnapea Dimitrios Birmpase (EL/PES) koostatud arvamuse eelnõu teema. Arvamuse eelnõus nõutakse selgeid Euroopa tasandi suuniseid, et parandada platvormitöötajate töötingimusi ja võidelda kuritarvituslike tavadega, nt fiktiivse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine.

Digiplatvormidel töötamise reguleerimine loob traditsioonilisele majandusele ja digitaalsele platvormimajandusele võrdsed võimalused ning võitleb sotsiaalse dumpingu vastu, kinnitas Dimitrios Birmpas oma aruandes, mis on kavas vastu võtta komitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023