Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad peavad säästvat liikuvust rohelise kokkuleppe edu võtmeks  

26. veebruaril toimus aasta esimene Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) koosolek. Liikmed arutasid koosolekul seda, kuidas Euroopa piirkondlikud lennujaamad ja säästva liikuvuse strateegia rakendamine transpordisektoris saavad aidata saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ning parema ühendatuse Euroopa linnades ja nende vahel. Liikmed arutasid ka COVID-19 kriisi ajal saadud kogemusi ja õppetunde.

Pandeemia on Euroopa piirkondadele rängalt mõjunud, eriti piirialadel. COVID-19 kriisi tõttu on liikmesriikide piiriülene koostöö olnud kohati keeruline. Viimase aasta jooksul kehtestatud üha suuremate liikumispiirangute tõttu on pandeemia tekitanud suurt kahju ka Euroopa transpordisektorile – see on sektor, mis ELi kliimaeesmärkide tõttu on juba niigi kiiresti muutumas ja kohanemas.

Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna abivanem ja COTERi komisjoni esimees Isabelle Boudineau (FR/PES) ütles: „Täna arutasime esimesi samme, mida tuleb astuda, kui tahame, et meie transpordi- ja liikuvussüsteemid aitaksid kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe edule. Need sammud hõlmavad keerulisi küsimusi, nagu üleminek maantee- ja õhutranspordilt säästvamatele transpordiliikidele. Peame tagama selle, et need muutused ja nendega kaasnevad karmid otsused ei kahjusta kõige kaitsetumaid inimrühmi. Me ei tohi ühel hetkel väljendada oma tugevat toetust Euroopa rohelisele kokkuleppele ja järgmisel hetkel kõhelda, kui on aeg teha raskeid otsuseid, mis on meie laste tuleviku jaoks üliolulised!“

COTERi komisjoni koosolekul arutatud küsimusi kasutatakse Euroopa Regioonide Komitee töös, mille eesmärk on rakendada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke kõigis ELi poliitikavaldkondades. Koosolekul arutati säästvat liikuvust ja õhutransporti, et saavutada eesmärk vähendada 2050. aastaks nende negatiivset mõju kliimale 90%.

Liikmed vahetasid seisukohti kahe tulevase arvamuse üle, mis on kavas vastu võtta komitee täiskogu juuni/juuli istungjärgul.

Haagi linnavalitsuse liikme Robert Van Asteni (NL / Renew Europe) koostatud arvamuse põhiteema on säästva ja aruka liikuvuse strateegia , mille eesmärk on panna alus ELi rohe- ja digiülemineku eesmärkide saavutamisele Euroopa transpordisektoris.

Podkarpacie vojevoodkonna vanema Władysław Ortyli (PL/ECR) koostatud arvamuse teema on Euroopa piirkondlike lennujaamade probleemid ja võimalused .

Liikmed arutasid ka oma edusamme rohelise kokkuleppe rakendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning COTERi komisjoni osalemist komitee töörühmas „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ . Osana komitee vastupanuvõimeliste kogukondade loomise prioriteedist moodustas komitee töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ , mille eesmärk on asetada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse. Algatuse eesmärk on tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavade tulemusena rahastataks otseselt linnu ja piirkondi ning loodaks igal territooriumil konkreetseid projekte. Tegevuse soodustamiseks ja kiirendamiseks on algatuse „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ raames koostatud veebikaart 200 parima tavaga.

Arutati ka Flandria parlamendi liikme Joke Schauvliege’i (BE/EPP) koostatud perspektiivarvamust, milles käsitletakse COVID-19 kriisi ajal piirkondades ja linnades saadud kogemusi ja õppetunde , et rõhutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli kriisile reageerimisel. Arvamuse eesmärk on anda ELi institutsioonidele soovitusi, et tagada edukas taastumine ja tugevdada ELi vastupanuvõimet tuleviku kriisides, tuginedes kohaliku ja piirkondliku tasandi kogemustele.

Eri valitsustasandite kogemustel on tähtis osa ka piiriülese koostöö pikaajalise visiooni ettevalmistamisel. Selleks algatati Euroopa Piirialade Kodanike Liidu raames avalik konsultatsioon . Selle liidu eesmärk on parandada piirialadel elavate ELi kodanike elu.

Kontaktisik:

Tobias Kolonko

Tel +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023