Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Karl-Heinz Lambertz peab Euroopa Regioonide Komitee 25. aastapäeva pidustustel kõne Euroopa Liidu olukorrast  
Komitee täiskogu istungjärgul ( #CoRplenary ), millel komitee võtab vastu oma seisukoha ELi rohelise kokkuleppe suhtes, osalevad Euroopa Parlamendi president, Euroopa Komisjoni asepresidendid ja tööhõivevolinik

4. detsembril peab Euroopa Regioonide Komitee (komitee) president Karl-Heinz Lambertz Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoliga peetava arutelu käigus oma kolmanda kõne teemal „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ . Kõnes, mis märgib ka komitee 25. aastapäeva täitumist, esitatakse meie piirkondade ja linnade ootused ELi uueks ametiajaks. Samuti arutavad komitee liikmed Euroopa Komisjoni uue voliniku Nicolas Schmitiga sotsiaalsete õiguste tugevdamise võimalusi ning esitavad pärast arutelu komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga oma seisukoha Euroopa rohelise kokkuleppe küsimuses.

3. detsember kell 9.00 – ELi uus siseasjade volinik arutab kohalike juhtidega rändajate integreerimisega seotud küsimusi

Komitee ja Euroopa Komisjon korraldavad konverentsi teemal „Piirkondade, linnade ja maapiirkondade toetamine rändajate integreerimisel“. President Karl-Heinz Lambertz ja Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson osalevad mõlemad konverentsil „Go local“ . Komitee toetab komisjoni üleskutset suurendada integratsiooniprojektide rahastamist ning püüab aprillis käivitatud algatuse #regions4integration kaudu ühendada kohaliku, piirkondliku ja Euroopa tasandi meetmeid.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärk (#CoRPlenary), 4.–5. detsember, Euroopa Parlament

4. detsember kell 15.00 – „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“

Oma kõnes, mille kuulajate hulgas on ka Euroopa Parlamendi president David Sassoli, tutvustab president Lambertz linnade ja piirkondade ootusi ELi uueks ametiajaks 2019–2024, sealhulgas ELi pikaajalise eelarvega seotud teemasid. Sõnavõtus käsitleb ta muu hulgas ka seda, millise panuse annavad piirkonnad ja linnad Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi, mille kuulutas välja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja mis on kavas korraldada järgmise kahe aasta jooksul.

4. detsember kell 17.30 – Euroopa Regioonide Komitee 25. aastapäeva pidustused

Komitee tähistab oma 25. aastapäeva ning heidab pilgu minevikku ja tulevikku. Täiskogu arutelul osalevad mitmed endised komitee presidendid, samuti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier , Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič , Euroopa Parlamendi liige ja platvormi EU40 juhatuse liige Eva Maydell ja ELi endine regionaalpoliitika volinik Monika Wulf-Mathies .

5. detsember kell 9.00 – piirkondade ja linnade nõudmised ELi rohelisele kokkuleppele

Pärast arutelu komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga võtab komitee vastu resolutsiooni kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusest rohelisse kokkuleppesse, mis on eeldatavasti uue Euroopa Komisjoni keskne algatuskliimapoliitika vallas.

Täiskogu arutelu käigus annab oma kliimapoliitilised nõudmised Euroopa Liidule üle ka rühm noori kohaliku tasandi poliitikuid üle kogu Euroopa. Euroopa Regioonide Komitee on kutsunud Brüsselisse 27 poliitikust koosneva rühma ( vt programm ). Arutelu toimub vahetult enne seda, kui komitee ühineb ELi delegatsiooniga ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgul (COP25) Madridis.

5. detsember kell 10.30 – sotsiaalõigused peavad olema ELi piirkondades ja linnades kesksel kohal

Vastvalitud töökohtade ja sotsiaalsete õiguste eest vastutav volinik Nicolas Schmit pöördub komitee liikmete poole, esitades oma nägemuse töö tulevikust ja sellest, kuidas tugevdada eelseisvatel aastatel sotsiaalseid õigusi.

Täiskogu istungjärgu (#CoRplenary) arutelust tehakse täispikkuses otseülekanne .

#CoRplenary käigus vastuvõetavad arvamused

Koostöömajandust reguleerivate meetmete Euroopa raamistik , pearaportöör: Peter Florianschütz (AT/PES)

Platvormitöö – kohalikud ja piirkondlikud regulatiivsed probleemid , raportöör: Dimitrios Birmpas (EL/PES)

Suurlinnapiirkondade probleemid ja nende koht tulevases 2020. aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas , raportöör: Juraj Droba (SK/ECR)

Karpaatide makropiirkondlik strateegia , pearaportöör: Władysław Ortyl (PL/ECR)

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldussuutlikkuse parandamine investeeringute ja struktuurireformide toetuseks aastatel 2021–2027 , raportöör: Manuela Bora (IT/PES)

Väärinfovastane tegevuskava , raportöör: Randel Länts (EE/PES)

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kujundavad tulevast idapartnerlust , pearaportöör: Tadeuš Andžejevski (LT/ECR)

Raudteesektori potentsiaal ELi poliitiliste prioriteetide saavutamisel , raportöör: Pascal Mangin (FR/EPP)

Euroopa Komisjoni 2018.aasta konkurentsipoliitika aruanne , raportöör: Dominique Leveque (FR/PES)

Täiskogu istungjärgu praktiline teave

Toimumiskoht: Euroopa Parlamendi Paul Henri Spaaki hoone, suur istungitesaal

Toimumisaeg: kolmapäev, 4. detsember kell 14.45–19.00 ja neljapäev, 5. detsember kell 9.00–13.00

Taustteave: täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

Kontaktisik:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023