Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Olukorrast Euroopa Liidus: ‎ ülalt-alla lähenemisviis ei võimalda Euroopal oma lubadusi täita ega too teda inimestele lähemale ‎  

Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase sõnavõtt

Kommenteerides Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni tänast kõnet „Olukorrast Euroopa Liidus“ , ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas järgmist:

„ELi olukorda käsitlevas kõnes näidati õigusega Euroopa Liidu solidaarsuse ja suutlikkuse tugevnemist pandeemiale reageerimisel. Me peaksime kogu Euroopas tunnustama valitsuste, tööstuse ja avalike teenuste uskumatuid ühiseid jõupingutusi püüdlustes pakkuda vaktsiine kõigile piirkondadele ja linnadele. Lisaks toetab komitee täielikult täna seatud prioriteete: Euroopa Liidu eelarve ja majanduse taastekava on enneolematult suur, mistõttu peame nüüd üheskoos pingutama, et tagada ühiselt majanduse taastumine, kiirendades samal ajal rohe- ja digipööret.

Siiski ei saavuta me neid ühiseid eesmärke ülevalt-alla lähenemisviisi kasutades. EL peab reageerima inimeste tegelikele vajadustele nende elu- ja töökohtades. Ainult alt-üles lähenemisviisi rakendades suudab Euroopa olla edukas ja võita tagasi kodanike toetuse nende mõtetes ja südametes. Pandeemia ning hiljutised üleujutused ja tulekahjud on mõjutanud meie kogukondade elu ning üks miljon Euroopa kohalikku ja piirkondlikku juhti on töötanud eesliinil koos avalike ja hädaabiteenistustega, et päästa elusid ja meie majandust. Kui kohalikke osalejaid, kes vastutavad 70 % ELi õigusaktide rakendamise eest, ei kaasata piisavalt riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse ja rakendamisse, on Euroopa taastumine ohus. Roheline kokkulepe saab teoks ainult siis, kui see viiakse ellu kohalikul ja piirkondlikul tasandil koos kohalikul tasandil valitud poliitikutega. Vastasel juhul on see määratud ebaõnnestumisele. Euroopa tuleviku konverents võibki jääda Brüsseli institutsioonide vaheliseks iludusvõistluseks, kui ta ei jõua kõigi Euroopa kohalike kogukondadeni.

Tänases kõnes jäeti kasutamata võimalus tunnustada rohujuure tasandi osalejate hädavajalikku rolli ning pakkuda uut nägemust valitsemisest, mis muudab ELi tõhusamaks ja toob ta inimestele lähemale. Euroopa ei saa enam jääda ülalt-alla juhitud abstraktseks projektiks ning peab looma tõelise partnerluse meie Euroopa Demokraatia Maja alustaladega – piirkondlike ja kohalike valitud esimeeste, kuberneride, linnapeade, vallavanemate ja volikogudega. Seda tõsiasja ei tohi ignoreerida, kui me tahame koos ehitada oma inimeste jaoks jõukama, õiglasema ja vastupanuvõimelisema tuleviku. Me kahekordistame oma jõupingutusi selle tasakaalu taastamiseks, täites sel sügisel toimuval Euroopa tuleviku konverentsil oma rolli kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häälekandjana.“

12. oktoober: Euroopa Regioonide Komitee avaldab ülevaate ELi piirkondade ja linnade olukorrast.

Euroopa Regioonide Komitee esitleb 12. oktoobril 2021 oma iga-aastast ELi kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit , milles antakse lühiülevaade pandeemia arvukatest mõjudest ELi piirkondadele ja linnadele ning näidatakse suuri erinevusi nii liidu kui ka iga liikmesriigi piirides. Selles tuuakse väljapandeemia nn kääriefekt kohalikule ja piirkondlikule rahandusele, see, kuidas meie piirkonnad ja linnad teevad rohkem või vähem edusamme selle nimel, et juhtida rohe- ja digipööret, kuidas piirkondadevaheliste majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamise probleem on muutunud keerulisemaks ning kuidas piirkonnad ja linnad ajakohastavad kohalikku demokraatiat. ELi 1,15 miljoni kohaliku ja piirkondliku poliitiku seas läbi viidud kõigi aegade kõige laiaulatuslikuma uuringuga tutvustatakse ühtasi nende poliitikute arvamusi, kes iga päev oma kohalikes kogukondades liidu ülesehitamisega tegelevad.

Kontaktisik :

Michele Cercone

Tel +32 (498)982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023