Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Rumeenia peaminister: ELi tulevane eelarve vajab tugevat ühtekuuluvuspoliitikat kõigile piirkondadele ja linnadele  

6. veebruaril tutvustas Rumeenia peaminister Vasilica Viorica Dăncilă kohalike ja piirkondlike juhtidega peetud arutelu käigus Rumeenia prioriteete nõukogu eesistumisperioodiks. Peaminister Vasilica Viorica Dăncilă, kelle riigi käes on kord täita ELi eesistujariigi iga kuue kuu tagant roteeruvat rolli – väitel on järjest kasvava populismi ajastul Euroopa ühtekuuluvus ülisuure tähtsusega ning vajab kõigi linnade ja piirkondade täielikku toetust. Pidades silmas Ühendkuningriigi eeldatavat EList väljaastumist märtsis, käimasolevaid keerukaid läbirääkimisi ELi eelarve üle ja mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, kutsus ta üles ühiselt keskenduma konkurentsivõimele, lähenemisele ja turvalisusele, rõhutades vajadust tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele ELi pikaajalises eelarves pärast 2020. aastat.

Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul #CoRplenary peetud avakõnes ütles peaminister Viorica Dăncilă : „Euroopa seisab silmitsi paljude probleemidega ning me peame näitama üles ühtsust ja solidaarsust, mistõttu Rumeenia keskendub ELi eesistujariigina ühtekuuluvusele kõigis selle mõõtmetes – poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses. Me peame ennast kokku võtma ja ELi eelised kodanike igapäevaelus ilmsiks tooma. ELi tulevane eelarve peab pakkuma vajalikke ressursse, et tagada nii majanduskasv kui ka lähenemine. Sellepärast ongi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika nii oluline – selleta oleksid piirkondlikud ja kohalikud erinevused veel suuremad.. See on aidanud luua partnerlusi ja sildu piirkondade ja linnade vahel, on ELi peamine investeerimisstrateegia ning on edasi arenenud uute katsumustega toimetulekuks. Ühtekuuluvuspoliitika peab ka tulevikus kõigi piirkondade ja linnade jaoks alles jääma.“

Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Praegune ELi eesistumisperiood kulgeb Euroopa jaoks pöördelisel ajal. Kõigi tasandite valitsustel on üks eesmärk: uuendada Euroopa, ehitades üles jätkusuutliku, kaasava ja ühtekuuluvuspõhise tuleviku kõigile kodanikele. Selleks on vaja, et riikide valitsused ning tuhanded kohalikud ja piirkondlikud juhid oma jõud ühendaksid. Eesistujariik Rumeenia on õigusega rõhutanud, et ühtekuuluvus on üks Euroopa põhiväärtusi. Selge on see, et ilma ühtekuuluvuseta ei ole Euroopa Liitu ja ilma linnade ja piirkondade täieliku osalemiseta ei ole ühtekuuluvust.“

Viidates Euroopa linnade ja piirkondade 8. tippkohtumisele Bukarestis 14.–15. märtsil, lisas Lambertz: „Linnad ja piirkonnad vajavad Euroopa Liitu sama palju kui Euroopa Liit vajab linnu ja piirkondi. Olgu tegemist ühtekuuluvuse, põhiõiguste, integratsiooni või kestliku arenguga, Euroopa Liit ei ole võimeline oma eesmärke saavutama ilma kohapealse toetuseta. EL peab andma linnadele ja piirkondadele rohkem sõnaõigust ja toetust: see on tippkohtumise sõnum EL 27 juhtide kohtumisele 9. mail Sibius.“

Arutelu järelvaatamine: EbS

Vaata fotosid CoR Flickr galeriist

Vaata tippkohtumise videotreilerit

***

(Re)New EUrope“: Euroopa linnade ja piirkondade 8. tippkohtumine 14.–15. märtsil 2019 Bukarestis, #EULocal

Euroopa linnade ja piirkondade 8. tippkohtumine 14.–15. märtsil 2019 Bukarestis Rumeenias toimub kõigest kaks nädalat enne Ühendkuningriigi eeldatavat väljaastumist EList 29. märtsil ning kaks nädalat enne Euroopa Parlamendi valimisi ja see korraldatakse Euroopa Regioonide Komitee, komitee Rumeenia delegatsiooni ja ELi eesistujariigi Rumeenia koostöös.

Rumeenia pealinna on oodata enam kui 500 Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest, et keskenduda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusele ELi tulevikku. Üritusele koguneb ka 100 noort kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikut, et osaleda arutelus Euroopa tuleviku üle. Üritus tõotab olla suurim üleeuroopaline linnapeade, piirkondlike juhtide ning muude kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajate poliitiline kohtumine sellel aastal.

Tippkohtumisel pealkirjaga „(Re)New EUrope“ keskendutakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panusele Euroopa tulevikku, sh Brexiti mõjule Euroopa piirkondadele ning läbirääkimistele ELi pikaajalise eelarve üle perioodiks 2021–2027 ning sellele, kuidas see võib mõjutada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, samuti Euroopa Parlamendi valimistele ning kodanike usalduse taastamisele ELi vastu.

20 osaleva piirkonna esindajate kohalviibimisel käivitatakse ametlikult ka Euroopa Regioonide Komitee uus algatus piirkondlike keskuste võrgustik (#RegHub).

Kui soovite üritusel osaleda, siis palume Teil registreeruda ELi eesistujariigi Rumeenia ajakirjanike akrediteerimislehel (tähtaeg: 1. märts). Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ainult registreeritud ajakirjanikel on võimalik saada üritusele akrediteering.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :