Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Rumeenia peaminister arutab kohalike ja piirkondlike juhtidega Euroopa tulevikku  
Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu ( #CoRplenary) kavas on samuti arutelu Euroopa Komisjoni haridusvoliniku Tibor Navracsicsiga 6.–7. veebruar 2019, Brüssel

6. veebruaril tervitavad kohalikud ja piirkondlikud poliitikud kogu EList Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul Rumeenia peaministrit ja ELi eesistujariigi Rumeenia esindajat Vasilica Viorica Dăncilăt. Peamiste aruteluteemade hulka kuuluvad ELi eesistujariigi prioriteedid, ühtekuuluvuse säilitamine ühise Euroopa väärtusena ja ELi tulevik pärast Brexitit.

VAADAKE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGU OTSEÜLEKANNET #CoRplenary Istungidokumendid on kättesaadavad siit

Istungjärgu algul mälestatakse jaanuaris mõrvatud Gdański linnapead ja komitee liiget Paweł Adamowiczi . Sellega seoses esitatakse resolutsioon teemal „Võitlus vihakõne vastu“ , mille komitee liikmed peaksid vastu võtma. Osaleb delegatsioon Gdańskist.

6. veebruar kl 15.15: Arutelu ELi tulevaste programmide üle hariduse, kultuuri, noorte ja spordi valdkonnas

Komisjon teeb ettepaneku kahekordistada järgmises pikaajalises ELi eelarves (2021–2027) programmi Erasmus rahastamist ehk eraldada sellele 30 miljardit eurot. Komitee arvamuse eelnõus , mille koostas Bremeni liidumaa valitsuse liikme Ulrike Hiller i (DE/PES), kutsutakse üles võtma rohkem meetmeid programmi kaasavuse parandamiseks. Pärast arutelu hariduse, kultuuri, noorte ja spordi voliniku Tibor Navracsics iga võtab täiskogu Tahitótfalu vallavolikogu liikmest raportööri János Ádami Karácsony’i (HU/EPP) juhtimisel vastu oma soovitused programmi „Loov Euroopa“ kohta .

6. veebruar kl 17.00: ELi eesistujariigi Rumeenia prioriteedid ja Euroopa tulevik

Jaanuaris võttis Rumeenia esimest korda pärast ühinemist ELiga üle ELi roteeruva eesistumise. Rumeenia peaminister Dăncilă tutvustab eesistujariigi prioriteete kuueks kuuks – ajaks, mil Euroopa Liidu tulevikku kujundavad olulised otsused, nagu Ühendkuningriigi kavandatud lahkumine EList märtsis, Euroopa Parlamendi valimised mais ning läbirääkimised ELi pikaajalise 2020. aasta järgse eelarve üle.

Arutelu toimub vaid mõni nädal enne Euroopa linnade ja piirkondade kaheksandat tippkohtumist , mis toimub Bukarestis 14.–15. märtsil 2019. Ürituse korraldavad ühiselt komitee, ELi eesistujariik Rumeenia ning Rumeenia kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liidud. Pealkirja all „ (Re)New EUrope “ („Euroopa uuendamine“) koguneb tippkohtumisele rohkem kui 500 Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest, et arutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panust Euroopa tulevikku.

Muud täiskogu istungjärgul vastu võetavad arvamused/resolutsioonid:

„ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava“ , raportöör: Birgitta Sacrédeus (SV/EPP)

„Tehisintellekt Euroopa huvides“ , raportöör: Jan Trei (EE/EPP)

„Tervishoiusektori digiüleminek“ , raportöör: Fernando López Miras (ES/EPP)

„Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks“ , raportöör: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)

„ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine“ , raportöör: Cor Lamers (NL/EPP)

„Liiklusohutus ja automatiseeritud liikuvus“ , raportöör: József Ribányi (HU/EPP)

„Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) rakendamise lihtsustamine“ , raportöör: Michiel Scheffer (NL/ALDE)

„Euroopa piiri- ja rannikuvalve“ , pearaportöör: Anna Magyar (HU/EPP)

Resolutsioon „Võitlus vihakõne ja vihakuritegude vastu“ , esitanud komitee kõik fraktsioonid

Praktiline teave

Toimumiskoht: Euroopa Parlamendi Paul Henri Spaaki hoone – suur istungitesaal

Toimumisaeg: kolmapäev, 6. veebruar kell 15.00–21.00 ja neljapäev, 7. veebruar kell 9.00–13.00

Taustteave : täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebilehel.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :