Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Renoveerimislaine: Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon alustavad koostööd hoonete renoveerimise hoogustamiseks  

ELi, piirkondlike ja kohalike juhtide partnerlus on väga oluline, et kiirendada renoveerimislainet, mis võib luua 160 000 töökohta. Koguni 75% hoonetest ELis ei ole energiatõhusad ja praegu renoveeritakse vaid 1% hoonetest aastas. Hoonete arvele langeb 40% Euroopas tarbitud energiast ja 36% kasvuhoonegaaside heitest.

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon alustasid täna koostööd, et kiirendada ELi hoonete renoveerimist ja dekarboniseerimist. Uute töökohtade loomise, energiasäästu ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise potentsiaal muudab ELi hoonete renoveerimislaine peamiseks tõukejõuks kindlal ja jätkusuutlikul taastumisel COVID-19 pandeemiast. Partnerluse eesmärk on toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi oma hoonete uuendamisel. COVID-19 tervisekriis on suurendanud vajadust parandada elutingimusi meie hoonetes ja kaotada energiaostuvõimetus.

Koos transpordisektori CO 2  heite vähendamise ja linnade keskkonnahoidlikumaks muutmisega on ELi hoonete renoveerimine keskne prioriteet Euroopa rohelises kokkuleppes , mis kujutab endast ELi kasvustrateegiat 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks.

Avades täiskogu istungjärgul renoveerimislaine teemalist arutelu ELi energeetikavoliniku Kadri Simsoniga, sõnas Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas : „Meie hoonete energiatõhusamaks muutmine aitab säästa raha, vähendada heitkoguseid ja võidelda energiaostuvõimetusega, mis mõjutab 34 miljonit inimest Euroopas. Peame tagama, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused oleksid teadlikud ELi enneolematult suurest eelarvest ning olemasolevatest taaste ja vastupidavuse rahastamisvahenditest ning et neil oleks neile juurdepääs. Seepärast on mul hea meel alustada Euroopa Komisjoni ja meie komitee vahelist koostööd, et toetada renoveerimislainet kõigil meie territooriumidel.“

Arutelu käigus sõna võtnud ELi energeetikavolinik Kadri Simson ütles: „Täna on meil võimalus oma majanduse elavdamiseks, hoogustades samal ajal veelgi puhta energia alaseid jõupingutusi. Komisjon jätkab erinevate toetus- ja tehnilise abi võimaluste pakkumist linnadele ja piirkondadele, et nad saaksid digi- ja rohepöörde ning renoveerimislaine elluviimisel teha koostööd ühiskonna kõigi tasanditega. Mul on hea meel näha, et linnapeade pakt muutub kliimaneutraalsuse seisukohast veelgi kaasavamaks, kättesaadavamaks ja edasipüüdlikumaks.“

Sevilla linnapea ja komitee ENVE komisjoni ning töörühma „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ esimees Juan Espadas (ES/PES) märkis: „Renoveerimislaine on Euroopa majanduse elavdamise oluline tugisammas, mis aitab meie linnadel ja piirkondadel paremini taastuda, parandades meie suutlikkust võidelda kliimakriisiga ning hoolitsedes samal ajal kodanike tervise ja elukvaliteedi eest. Selle strateegia osana on uus Euroopa Bauhausi algatus keskse tähtsusega linnade taaselustamiseks, et tagada meie linnaosade põhjalik ümberkujundamine. Peame kasutama oma linnade ja piirkondade loomepotentsiaali ning kaasama kodanikud üleminekuprotsessi, et tuua roheline kokkulepe neile lähemale ja kujundada üheskoos kestlikumat tulevikku.“

Enrico Rossi (IT/PES) on renoveerimislaine teemalise komitee arvamuse raportöör. Signa linnavalitsuse liige (Firenze) ja Toscana endine maavanem (2010–2020) ütles: „Renoveerimislainega annab EL meie linnadele ja piirkondadele suurepärase võimaluse. Kui varem keskendusime vaid üksikutele korteritele või hoonetele, siis nüüd vaatame linnaosasid tervikuna. Seepärast pooldame piirkonnapõhist lähenemisviisi ja tähelepanu suunamist energiakogukondadele. Renoveerimislaine võib anda panuse ka energiaostuvõimetuse kaotamisse, sest see aitab kodanikel saada tootvateks tarbijateks, kes mitte ainult ei tarbi energiat, vaid ka toodavad seda. Roheline kokkulepe ja selle renoveerimislaine kujunevad edukaks ainult siis, kui need parandavad inimeste heaolu ja elukvaliteeti meie kodudes ja ümbruses, tagades, et kedagi ei jäeta kõrvale.“

Arutelu järel arutasid liikmed arvukaid ettepanekuid, mis kaasnesid komitee arvamusega renoveerimislaine kohta. Komitee kutsub üles vaatama läbi riigiabi kavad, muutma eelarve-eeskirjad paindlikumaks, et maksimeerida investeeringuid ja renoveerimist, ning rakendama piirkondlikke eesmärke hoonete renoveerimiseks ja taastuvate energiaallikate integreerimiseks.

Komitee toetab ka Euroopa Investeerimispanga Euroopa kohaliku energiaabi fondi (ELENA) tugevdamist ja detsentraliseerimist, luues ühtse kontaktpunkti, et pakkuda tehnilist abi kõigile kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja ettevõtjatele. Arvamuses kutsutakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles lisama renoveerimislaine täielikult taaste- ja vastupidavusprogrammidesse ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse.

Renoveerimislaine teemalise komitee arvamuse lõplik tekst avaldatakse reedel, 19. märtsil 2021.

Taustteave

Renoveerimislaine algatati 14. oktoobril 2020 Euroopa Komisjoni teatisega „ Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg “. See on Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava oluline tugisammas.

Renoveerimislaine eesmärk on kõrvaldada hoonete renoveerimist takistavad tegurid. Energiatõhususe finantseerimisasutuste rühm ( EEFIG ) on tuvastanud kuut liiki takistused: struktuursed takistused, teabetõkked, turutõrked, oskusteabe puudumine, projektide koondamist ja/või tõhusamate piirkondlike lähenemisviiside rakendamist raskendavate tegurite kombinatsioon ning regulatiivsed tõkked. Kõik need takistused mõjutavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi vahetult ning pärsivad nende suutlikkust energiatõhusatesse projektidesse rohkem investeerida.

Koos transpordisektori CO 2  heite vähendamise ja linnade keskkonnahoidlikumaks muutmisega on ELi hoonete renoveerimine rohelise kokkuleppe keskne prioriteet. Seda tänu võimele vähendada energiakasutust ja CO 2  heidet ning hoogustada kestlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. Ehitussektor on suurim töökohtade looja iga investeeritud miljoni euro kohta ( IEA 2020 ).

Hoonete renoveerimine on Euroopa Regioonide Komitee uue algatuse „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ peamine prioriteet, eesmärgiga seada linnad ja piirkonnad ELi kliimaneutraalsusele ülemineku keskmesse. Algatus „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ käivitati 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siin . Tutvuge rohelise kokkuleppe 200 parima tavaga meie veebikaardil .

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023