Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkonnad tegutsevad: kliimaneutraalsuse saavutamisest energiaostuvõimetuse kaotamiseni  
Meetmete hulgas, mille kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pakkusid välja 2050. aastaks kliimaneutraalse Euroopa saavutamiseks, on Euroopa Kliimaneutraalsuse Seirekeskus ja eesmärgid ELi energiaostuvõimetuse kaotamiseks.

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) 23. koosolekul olid tähelepanu keskmes energiaostuvõimetus ja võitlus globaalse soojenemise vastu. Samuti arutati kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist kohalikul tasandil kõrvuti selge toetusega söepiirkondadele. Mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel rõhutas ENVE komisjoni esimees Cor Lamers vajadust „vastata meie noorte ootustele seoses pakilise kliimaolukorraga, milles me elame“.

Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) esimees ja Schiedami linnapea Cor Lamers (NL/EPP) ütles 23. koosolekut avades: „Noored eurooplased meenutavad meile igal nädalal pakilist kliimaolukorda, milles me elame, ja me peame tõusma nende ootuste kõrgusele. Peame rakendama uusi ja innovaatilisi meetmeid, et kasutada maksimaalselt ära võimalus muuta Euroopa üleminek puhtale energiale jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtadeks. ELi linnade ja piirkondade koguna oleme kohustunud pingutama selle nimel, et anda konkreetne kuju ametlikele mehhanismidele kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamiseks ELi ning riikide kliima- ja energiapoliitikasse.“

Liikmed võtsid vastu arvamuse eelnõu „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ . Raportöör Michele Emiliano (IT/PES) , Apuulia maavanem, sõnas: „Vajame uusi meetmeid ja sihipärasemat avaliku sektori rahastamist ELi ja riikide tasandil, kui soovime nii nullilähedase heitega majandust kui ka saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid. CO 2 -neutraalne üleminek on võimalus pakkuda stiimuleid puhaste tehnoloogiate, uute oskuste ja töökohtade jaoks. Fossiilkütuste asjakohasel hinnakujundusel saastekvootide ja maksustamise kaudu on keskne tähtsus taastuvenergiale üleminekuks. Energia maksustamise direktiivi ja riigiabi eeskirjadega tuleks vähendada taastuvenergia maksustamist, et soodustada selle kasutuselevõttu turul.“

Linnad ja piirkonnad taotlevad, et koos maksusoodustustega ELi kliimaneutraalsete rahastamisprogrammide raames suurendataks ELi eelarvest kliimameetmeteks tehtavaid kulutusi vähemalt 30%-ni. Maavanem Emiliano koostatud arvamuses kordab komitee üleskutset ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele luua alaline mitmetasandiline energiaalase dialoogi platvorm, et institutsionaliseerida kohalikult kindlaks määratud panused riiklike energia- ja kliimakavade raames ning luua Euroopa Kliimaneutraalsuse Seirekeskus kliima poolest haavatavate piirkondade kaardistamiseks ja abistamiseks. 

Maavanem Emiliano arvamuses taotletakse, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kaasataks süstemaatiliselt kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kokkuleppe rakendamisse ning COP 25 ettevalmistustesse, sh komitee ühele esindajale vaatlejastaatuse andmine kõigis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ettevalmistavates organites. Arvamus, mis pannakse hääletusele täiskogu juuni istungjärgul, annab panuse kliimaneutraalsuse 2050. aasta strateegiasse , mille Euroopa Komisjon avaldas 2018. aasta novembris.

Liikmed võtsid ühehäälselt vastu arvamuse „Mitmetasandiline valitsemine ja valdkondadevaheline koostöö võitluses energiaostuvõimetusega“ . Arvamuse raportöör ja Budapesti 12. linnaosa valitsuse esindaja Kata Tüttő (HU/PES) ütles: „Kõrgete energiahindade, madala sissetuleku ning niiskete ja ebatervislike kodude tõttu on rohkem kui 50 miljonil eurooplasel raske oma kodu talvel piisavalt kütta. Liiga paljud eurooplased peavad talvel valima söömise ja kütmise vahel. ELi energia- ja keskkonnaalased eesmärgid on väga ambitsioonikad. On aeg seada Euroopa eesmärk energiaostuvõimetuse kaotamiseks.“

Raportöör Tüttő kaitseb igaühe õigust taskukohasele energiale ja teeb ettepaneku „kehtestada moratoorium avalike teenuste osutamise peatamisele nende eest maksmata jätmise tõttu, jätmata ühtki kodumajapidamist ilma elementaarsest küttest või jahutamisest.“ Arvamus pannakse hääletusele komitee täiskogu istungjärgul 26.–27. juunil 2019.

Liikmed leppisid kokku, et koostatakse omaalgatuslik arvamus linnapeade pakti kohta pärast 2020. aastat, ja nimetasid selle raportööriks Emilia-Romagna maakonna Castelnuovo Rangone kommuunivalitsuse liikme Benedetta Brighenti (IT/PES) .

ENVE komisjoni liikmed kogunevad 12.–14. juunil 2019 Bukarestis ühiseks konverentsiks Euroopa Komisjoniga 12.  energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) teemal. Koos Rumeenia omavalitsuste liidu ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Rumeeniaga vaadeldakse üritusel tehnoloogilisi ja rahalisi vahendeid, mis võivad soodustada innovaatiliste ökotoodete ja -teenuste turulejõudmist ning teha energiaalase ülemineku kohalikul tasandil teoks.

Liikmed arutasid omavahel järgmisi arvamusi.

„Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030: ÜRO kestliku arengu eesmärkide järelmeetmed, ökoloogiline üleminek ja Pariisi kliimakokkulepe“ , raportöör Sirpa Hertell (FI/EPP). Linnad ja piirkonnad nõuavad eesmärke ja arengunäitajaid seoses kestliku arengu eesmärkide rakendamisega kohalikul ja kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Arvamus on kavas vastu võtta oktoobris 2019.

„Pariisi kokkuleppe rakendamine innovaatilisele ja säästvale energiale ülemineku kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil“ , raportöör Witold Stępień (PL/EPP). Arvamus on kavas vastu võtta oktoobris 2019.

„Puhta energia paketi rakendamine: lõimitud riiklikud energia- ja kliimakavad kui valdkonnaülese lähenemisviisi vahend kliima ning aktiiv- ja passiivenergia valdkonnas“ , raportöör József Ribanyi (HU/EPP). Arvamus on kavas vastu võtta oktoobris 2019.

Märkused toimetajatele

ENVE komisjoni koosoleku fotosid saab alla laadida siit.

Kõigile ENVE komisjoni koosoleku dokumentidele juurdepääsemiseks klõpsake siia.

Euroopa Regioonide Komitee on reageerinud puhta energia paketi eri aspektidele oma järgmistes arvamustes.

„Uued võimalused energiatarbijatele" , raportöör Michel Lebrun (BE/EPP), Belgia Viroinvali kommuunivolikogu liige (aprill 2016).

„Energialiidu juhtimine ja puhas energia“ , raportöör Bruno Hranići (HR/EPP), Vidoveci linnapea (juuli 2017).

„Energiatõhusus ja hooned“ , raportöör Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Flevolandi provintsivalituse liige (juuli 2017).

„Taastuvenergia ja elektrienergia siseturg“ , raportöör Daiva Matonienė (LT/ECR),Šiauliai linnavolikogu liige.

Jaanuar 2019 – Euroopa Komisjoni pressiteade . „Puhas planeet kõigi jaoks. Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ Täielik strateegia (ET).

Jaanuar 2019 – Euroopa Komisjoni kolmas aruanne Euroopa energiahindade ja -kulude kohta .

Kontaktisik: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023