Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad kaasatakse Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töösse  

9. detsembril arutasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed Euroopa tuleviku teemalise konverentsi üle ning väljendasid toetust kodanike aktiivse kuulamise protsessile – alalisele dialoogimehhanismile – ning laiaulatuslikule suundumusele läbipaistvama ja avatuma valitsemise suunas. Samuti kutsusid nad üles kaasama konverentsi töösse linnu ja piirkondi. Seda üleskutset toetas ka Euroopa Parlamendi liige, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni koordinaator Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis (AFCO) Daniel Freund, kes märkis, et piirkondade ja linnade kaasamine on konverentsi edukuse seisukohalt otsustava tähtsusega. Samal päeval võeti põhiseaduskomisjonis vastu raport selle kohta, milline vorm anda konverentsile. Raportis toetati Euroopa Regioonide Komitee soovi olla protsessi kaasatud ja pooldati alalist dialoogimehhanismi kodanikega.

2019. aasta juulis, mil Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas oma prioriteete presidendina, kutsus ta üles korraldama Euroopa tuleviku teemalise konverentsi. Konverentsiga, mis peaks algama 2020. aasta kevadel ja kestma kaks aastat, soovitakse anda uut hoogu Euroopa ülesehitamisele ja tugevdada Euroopa demokraatiat. Selle raames toimuvad ka dialoogid kodanikega.

Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) liikmed koostavad arvamuse eelnõu teemal „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused pidevas dialoogis kodanikega“. See kujutab endast Euroopa Regioonide Komitee peamist panust Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töösse. Lõplikud sellekohased soovitused on kavas vastu võtta Euroopa Regioonide Komitee 2020. aasta mais toimuval täiskogu istungjärgul.

Raportöör Mireia Borrell Porta (ES/EA), Kataloonia autonoomse piirkonna valitsuse välis- ja ELi asjade asekantsler, ütles arutelu käigus: „Kodanikega sellise püsiva ja struktureeritud dialoogi loomine, mida koordineerivad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ei ole mitte ainult teabevahetuse ja kaasamise, vaid eelkõige demokraatliku valitsemise küsimus. See peaks taastama praegu kahjustatud teabevahetusvood kodanike ja ELi vahel ning tooma kaasa haldusstruktuuride olulise arengu.“

CIVEXi komisjoni koosolekul võttis sõna ka Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektor Pia Ahrenkilde-Hansen . Ta märkis, et Euroopa Regioonide Komitee ja selle liikmete kaasamine on oluline, et luua tingimused edu saavutamiseks, suurendada konverentsi ulatust ja jõuda kodanikeni.

Euroopa Parlamendi liige Daniel Freund (DE/Rohelised-EVF), kes on Euroopa Parlamendi Euroopa tuleviku teemalise konverentsi töörühma liige, ütles: „Me teeme veel tööd selle nimel, et määrata täpselt kindlaks Euroopa Regioonide Komitee tulevane roll ELi tuleviku teemalise konverentsi töös. Konverentsi üldisel kavandamisel tuleks kuulda võtta Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajaid. Oleme avatud arutelule ning kohalike ja piirkondlike poliitikute kaasamisele sellesse arutellu.“

Samal päeval võeti Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis vastu raport selle kohta, milline vorm anda Euroopa tuleviku teemalisele konverentsile. Raport sisaldas ka soovitusi kaasata Euroopa Regioonide Komitee sellesse protsessi ja luua alaline dialoogimehhanism kodanikega.

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023