Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondlike keskuste võrgustiku ametlik käivitamine Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel Bukarestis  

RegHub-Bucharest.jpg 

Piirkondlike keskuste võrgustiku edukas poliitiline käivitamine Bukarestis 15. märtsil 2019. aastal toimunud piirkondade ja linnade 8. tippkohtumisel, kus osalesid komitee president Karl-Heinz Lambertz ja komitee esimene asepresident Markku Markkula, samuti keskuste poliitilised esindajad.

  • Komitee president Karl-Heinz Lambertz tervitas võrgustiku liikmespiirkondade arvukaid poliitilisi esindajaid. Ta avaldas kiitust subsidiaarsuse rakkerühma tööle ja märkis, et piirkondadel ja linnadel on ainulaadsed ja väärtuslikud kogemused ELi poliitika rakendamisel ning et võrgustik on vahend, mille abil integreerida see kogemus ELi poliitika kujundamisse. Ta kinnitas oma veendumust, et võrgustiku rakendamisaruanded avaldavad ELi poliitikale reaalset mõju.
  • Salvestatud videosõnumis toetas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans võrgu käivitamist ja väljendas lootust, et võrgustiku aruandeid võetakse arvesse komisjoni mõjuhinnangutes ja hindamistes, millesse nad lisavad vahetuid teadmisi ja kogemusi inimestelt, kes peavad oma igapäevatöös ELi õigust rakendama.
  • Kärnteni liidumaa (Austria) kuberner Peter Kaiser juhtis tähelepanu sellele, et piirkondlikud keskused peaksid keskenduma mitte üksnes oma tegevusele ELi institutsioonides, vaid lähenema ka ennetavalt ühiskonnale ja kodanikele.
  • Kohal oli ka Umbria maakonna (Itaalia) president Catiuscia Marini. Ta ütles, et see projekt peaks eelkõige parandama suhteid Euroopa ja piirkondlike õigusaktide vahel ning seega parandama ja suurendama sekkumiste tõhusust ja tulemuslikkust piirkondades, seda nii ettevõtjate kui ka kodanike endi huvides.
  • Hauts-de-France’i piirkonna (Prantsusmaa) volikogu aseesimees Francois Decoster rõhutas oma avalduses piirkondlike keskuste võrgustiku liikmete olulist rolli aktiivse subsidiaarsuse põhimõtte praktilisel kohaldamisel, kus nad saaksid anda oma panuse ELi õigusaktide täiustamisse.