Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondlike keskuste võrgustikust saab uue tulevikukindluse platvormi osa  

11. mail otsustas Euroopa Komisjon suurendada Euroopa Regioonide Komitee rolli oma uues tulevikukindluse platvormis (mis on osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist) ning muuta piirkondlike keskuste võrgustik selle ametlikuks osaks.

Tulevikukindluse platvorm on kõrgetasemeline eksperdirühm, mis aitab komisjonil lihtsustada kehtivaid ELi õigusakte, vähendada kodanike ja ettevõtjate halduskoormust ning tagada, et ELi õigusaktid jäävad tulevikukindlaks.

See on piirkondlike keskuste võrgustiku jaoks suur samm edasi ja kujutab endast selle saavutuste olulist institutsioonilist tunnustamist katseetapis.

Piirkondlike keskuste võrgustiklu asjakohasust ei oleks olnud võimalik tunnistada ilma meie senistes konsultatsioonides osalenud sidusrühmade pühendumuseta. Täname tubli töö eest! 


Jaga: