Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
RegHub – esimene konsulteerimine on käimas!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

22. märtsil said piirkondlike keskuste võrgustiku kõik 36 kontaktpunkti küsimustiku seoses võrgustiku esimese konsulteerimisega portaali EU Survey vahendusel. Teema on ELi riigihankepoliitika, mis on Euroopa piirkondade ja linnade jaoks äärmiselt oluline, ning küsimused keskenduvad 2014. aasta riigihankedirektiivide rakendamisele.

Võrgustiku kontaktpunktidel on nüüd aega kuni 6. mai keskööni, et koguda asjaomastelt sidusrühmadelt tagasisidet, seda töödelda, täita küsimustik ja esitada see piirkondlike keskuste võrgustiku sekretariaadile.

Seejärel kogume kogu asjakohase teabe kokku ja kasutame seda ELi 2014. aasta riigihankedirektiive käsitleva rakendamisaruande koostamiseks.

Kui rakendamisaruanne on lõplik, avaldatakse see sellel veebisaidil. Vahepeal hoiame teid oma töödega kursis.

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022