Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
RegHub – esimene konsulteerimine on käimas!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

22. märtsil said piirkondlike keskuste võrgustiku kõik 36 kontaktpunkti küsimustiku seoses võrgustiku esimese konsulteerimisega portaali EU Survey vahendusel. Teema on ELi riigihankepoliitika, mis on Euroopa piirkondade ja linnade jaoks äärmiselt oluline, ning küsimused keskenduvad 2014. aasta riigihankedirektiivide rakendamisele.

Võrgustiku kontaktpunktidel on nüüd aega kuni 6. mai keskööni, et koguda asjaomastelt sidusrühmadelt tagasisidet, seda töödelda, täita küsimustik ja esitada see piirkondlike keskuste võrgustiku sekretariaadile.

Seejärel kogume kogu asjakohase teabe kokku ja kasutame seda ELi 2014. aasta riigihankedirektiive käsitleva rakendamisaruande koostamiseks.

Kui rakendamisaruanne on lõplik, avaldatakse see sellel veebisaidil. Vahepeal hoiame teid oma töödega kursis.

Jaga :