Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Käimas on piiriülese tervishoiu teemaline konsultatsioon!  

15. novembril said piirkondlike keskuste võrgustiku kõik kontaktpunktid küsimustiku, mille kaudu konsulteeritakse võrgustikuga piiriülese tervishoiu teemal portaali EU Survey vahendusel.

Võrgustiku kontaktpunktidel on aega kuni 13. jaanuari 2020 keskööni, et koguda asjaomastelt sidusrühmadelt tagasisidet, seda analüüsida, täita küsimustik ja esitada see piirkondlike keskuste võrgustiku sekretariaadile.

Seejärel kogume kogu asjakohase teabe kokku ja kasutame seda piiriülest tervishoidu käsitleva rakendamisaruande koostamiseks.

Kui rakendamisaruanne on lõplik, avaldatakse see siin veebisaidil. Vahepeal hoiame teid oma tööga kursis.


 

Jaga :