Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Käimas on piiriülese tervishoiu teemaline konsultatsioon!  

15. novembril said piirkondlike keskuste võrgustiku kõik kontaktpunktid küsimustiku, mille kaudu konsulteeritakse võrgustikuga piiriülese tervishoiu teemal portaali EU Survey vahendusel.

Võrgustiku kontaktpunktidel on aega kuni 13. jaanuari 2020 keskööni, et koguda asjaomastelt sidusrühmadelt tagasisidet, seda analüüsida, täita küsimustik ja esitada see piirkondlike keskuste võrgustiku sekretariaadile.

Seejärel kogume kogu asjakohase teabe kokku ja kasutame seda piiriülest tervishoidu käsitleva rakendamisaruande koostamiseks.

Kui rakendamisaruanne on lõplik, avaldatakse see siin veebisaidil. Vahepeal hoiame teid oma tööga kursis.


 

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023