Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kogu ELis tervisealase ebavõrdsuse probleemi lahendamisel on keskse tähtsusega saaste vähendamine  

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus – nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm – pidas 25. aprillil oma teise koosoleku, millel keskenduti tervishoiule ja nullsaaste tegevuskavale, mis on peamine tõukejõud vee-, õhu- ja pinnasereostuse ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel ELis.

Tervisealane ebavõrdsus ELis on teema, millega saab ja peab kiiresti tegelema. Seda tuleb teha eelkõige nullsaaste tegevuskava ja selle konkreetse juhtalgatuse kaudu, mille eesmärk on tervisealase ebavõrdsuse vähendamine nullsaaste abil. Selline oli 25. aprillil toimunud teise nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi osalejate üks põhilisi sõnumeid. Osalejad rõhutasid, et keskkonnareostus avaldab inimeste tervisele tõsist mõju, kuna 17% kopsuvähist tingitud surmajuhtumitest on seotud õhusaastega ja 11% enneaegsetest surmajuhtumitest ELis on põhjustanud keskkonnareostus. Lisaks vee-, õhu- ja pinnasereostuse vähendamisele on vast loodud platvormi peamine eesmärk aidata kaasa rahvatervise parandamisele ja tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele, kuna teatavad kodanike rühmad puutuvad saastusega rohkem kokku ning on saaste ja selle tervisemõju suhtes haavatavamad.

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi kaasesimees ja Nieuwegeini vallavalitsuse esindaja Marieke Schouten (NL/Rohelised) ütles: „Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm on oluline samm Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel. Kõigile ELi kodanikele võrdse juurdepääsu tagamine tervishoiule nullsaaste kaudu on väga tähtis, et saavutada vastupanuvõimelisem ja keskkonnahoidlik Euroopa. Teadus ja innovatsioon on uuenduslikud vahendid ja annavad vajaliku panuse konkreetsetesse saaste vastu võitlemise meetmetesse.“ Komitee nullsaaste teema raportöör Marieke Schouten märkis lisaks, et nullsaaste eri teemavaldkonnad ja tegevused on kooskõlas komitee juhtalgatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi asepeadirektor ja nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi kaasesimees Patrick Child ütles: „Euroopa roheline kokkulepe, sealhulgas nullsaaste nimel tehtav töö, on veelgi vajalikum seoses praeguse kriisi ja Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Komisjoni REPowerEU strateegias käsitletud energiajulgeoleku probleem nõuab, et kohe kiirendataks CO2 heite vähendamist ja taastuvenergia kasutuselevõttu, mis peaks avaldama otsest kasu ELi nullsaaste eesmärkide saavutamisele.  See platvorm tagab, et teeme käsikäes oluliste partnerite ja sidusrühmadega edusamme, et kindlustada kodanikele võimalikult suur kasu keskkonnakaitse ja rahvatervise valdkonnas.“

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor Hans Bruyninckx rõhutas: „Nullsaaste eesmärgi suunas liikumine on aeglane, kuid pidev protsess. Me peame parandama terviseolukorda kogu Euroopa Liidus ebavõrdsust vähendades.“ Ta rõhutas lisaks, et vaja on ennetada saaste põhjustatud või selle tagajärjel süvenevaid haigusi, kasutades selleks muu hulgas nullsaaste tegevuskava, samuti tuleb tagada ELi kodanikele parem elukvaliteet, kaitstes samas keskkonda.

Platvormi liikmed arutasid ka komisjoni ettepanekuid, mis esitati kestlike toodete algatuse ja läbivaadatud tööstusheidete direktiivi raames. Nende algatuste eesmärk on vähendada saastet ning tagada ringluspõhisemad tootmis- ja tarbimistsüklid kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Osalejad juhtisid tähelepanu sellele, et teadus ja innovatsioon pakuvad uusi lahendusi keskkonnareostuse vastu võitlemiseks ning et neid uuendusi tuleb kasutada ja rakendada eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Tutvustades komitee arvamust „Euroopa missioonid“, rõhutas Uusimaa maavanem Markku Markkula (FI/EPP), et programmi „Euroopa horisont“ missioonid on uus ja oluline vahend, millel võib olla suur mõju nullsaaste eesmärgi saavutamisele. Ta rõhutas: „Me peame looma uue, teadmiste jagamisel põhineva töökultuuri, et vähendada lõhet akadeemiliste ringkondade, tööstusekspertide ja poliitikakujundajate vahel.“Komitee endine president tuletas lõpetuseks meelde:„Visiooniuuringud on olulised selleks, et mõista suuri infovooge ja rakendada jagatud teadmisi kultuuri, õppimise, suutlikkuse suurendamise ja teadusuuringute ühendamise kaudu. Vaja on rohkem investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et arendada välja meie CO2 käejälg, mis suudab tasakaalustada saastet ja meie CO2 jalajälge. Selleks peame kaasama tööstuspartnerid ja ettevõtjad.“

Koosolekul arutati ka platvormi tööprogrammi vastuvõtmist aastateks 2022–2024. Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi 3. koosolek on kavandatud 2022. aasta oktoobrisse. Kutse järgmisele koosolekule ning teave seminaride ja muude ürituste kohta on kättesaadav platvormi veebilehel.

Taustteave

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi esimene kohtumine toimus 16. detsembril 2021 keskkonna, ookeanide ja kalanduse voliniku Virginijus Sinkevičiuse ning Euroopa Regioonide Komitee presidendi ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberneri Apostolos Tzitzikostase osavõtul. Sellekohast pressiteadet saate lugeda siit ja koosolekut saab järelevaadata siin.

Kontaktisik:

David Crous

Tel +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022