Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kogu ELis tervisealase ebavõrdsuse probleemi lahendamisel on keskse tähtsusega saaste vähendamine  

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus – nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm – pidas 25. aprillil oma teise koosoleku, millel keskenduti tervishoiule ja nullsaaste tegevuskavale, mis on peamine tõukejõud vee-, õhu- ja pinnasereostuse ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel ELis.

Tervisealane ebavõrdsus ELis on teema, millega saab ja peab kiiresti tegelema. Seda tuleb teha eelkõige nullsaaste tegevuskava ja selle konkreetse juhtalgatuse kaudu, mille eesmärk on tervisealase ebavõrdsuse vähendamine nullsaaste abil. Selline oli 25. aprillil toimunud teise nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi osalejate üks põhilisi sõnumeid. Osalejad rõhutasid, et keskkonnareostus avaldab inimeste tervisele tõsist mõju, kuna 17% kopsuvähist tingitud surmajuhtumitest on seotud õhusaastega ja 11% enneaegsetest surmajuhtumitest ELis on põhjustanud keskkonnareostus. Lisaks vee-, õhu- ja pinnasereostuse vähendamisele on vast loodud platvormi peamine eesmärk aidata kaasa rahvatervise parandamisele ja tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele, kuna teatavad kodanike rühmad puutuvad saastusega rohkem kokku ning on saaste ja selle tervisemõju suhtes haavatavamad.

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi kaasesimees ja Nieuwegeini vallavalitsuse esindaja Marieke Schouten (NL/Rohelised) ütles: „Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm on oluline samm Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel. Kõigile ELi kodanikele võrdse juurdepääsu tagamine tervishoiule nullsaaste kaudu on väga tähtis, et saavutada vastupanuvõimelisem ja keskkonnahoidlik Euroopa. Teadus ja innovatsioon on uuenduslikud vahendid ja annavad vajaliku panuse konkreetsetesse saaste vastu võitlemise meetmetesse.“ Komitee nullsaaste teema raportöör Marieke Schouten märkis lisaks, et nullsaaste eri teemavaldkonnad ja tegevused on kooskõlas komitee juhtalgatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi asepeadirektor ja nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi kaasesimees Patrick Child ütles: „Euroopa roheline kokkulepe, sealhulgas nullsaaste nimel tehtav töö, on veelgi vajalikum seoses praeguse kriisi ja Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Komisjoni REPowerEU strateegias käsitletud energiajulgeoleku probleem nõuab, et kohe kiirendataks CO2 heite vähendamist ja taastuvenergia kasutuselevõttu, mis peaks avaldama otsest kasu ELi nullsaaste eesmärkide saavutamisele.  See platvorm tagab, et teeme käsikäes oluliste partnerite ja sidusrühmadega edusamme, et kindlustada kodanikele võimalikult suur kasu keskkonnakaitse ja rahvatervise valdkonnas.“

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor Hans Bruyninckx rõhutas: „Nullsaaste eesmärgi suunas liikumine on aeglane, kuid pidev protsess. Me peame parandama terviseolukorda kogu Euroopa Liidus ebavõrdsust vähendades.“ Ta rõhutas lisaks, et vaja on ennetada saaste põhjustatud või selle tagajärjel süvenevaid haigusi, kasutades selleks muu hulgas nullsaaste tegevuskava, samuti tuleb tagada ELi kodanikele parem elukvaliteet, kaitstes samas keskkonda.

Platvormi liikmed arutasid ka komisjoni ettepanekuid, mis esitati kestlike toodete algatuse ja läbivaadatud tööstusheidete direktiivi raames. Nende algatuste eesmärk on vähendada saastet ning tagada ringluspõhisemad tootmis- ja tarbimistsüklid kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Osalejad juhtisid tähelepanu sellele, et teadus ja innovatsioon pakuvad uusi lahendusi keskkonnareostuse vastu võitlemiseks ning et neid uuendusi tuleb kasutada ja rakendada eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Tutvustades komitee arvamust „Euroopa missioonid“, rõhutas Uusimaa maavanem Markku Markkula (FI/EPP), et programmi „Euroopa horisont“ missioonid on uus ja oluline vahend, millel võib olla suur mõju nullsaaste eesmärgi saavutamisele. Ta rõhutas: „Me peame looma uue, teadmiste jagamisel põhineva töökultuuri, et vähendada lõhet akadeemiliste ringkondade, tööstusekspertide ja poliitikakujundajate vahel.“Komitee endine president tuletas lõpetuseks meelde:„Visiooniuuringud on olulised selleks, et mõista suuri infovooge ja rakendada jagatud teadmisi kultuuri, õppimise, suutlikkuse suurendamise ja teadusuuringute ühendamise kaudu. Vaja on rohkem investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et arendada välja meie CO2 käejälg, mis suudab tasakaalustada saastet ja meie CO2 jalajälge. Selleks peame kaasama tööstuspartnerid ja ettevõtjad.“

Koosolekul arutati ka platvormi tööprogrammi vastuvõtmist aastateks 2022–2024. Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi 3. koosolek on kavandatud 2022. aasta oktoobrisse. Kutse järgmisele koosolekule ning teave seminaride ja muude ürituste kohta on kättesaadav platvormi veebilehel.

Taustteave

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi esimene kohtumine toimus 16. detsembril 2021 keskkonna, ookeanide ja kalanduse voliniku Virginijus Sinkevičiuse ning Euroopa Regioonide Komitee presidendi ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberneri Apostolos Tzitzikostase osavõtul. Sellekohast pressiteadet saate lugeda siit ja koosolekut saab järelevaadata siin.

Kontaktisik:

David Crous

Tel +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023