Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondlikud juhid ja Euroopa Komisjon ühendavad jõud ELi väärtuste edendamiseks koolides  

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon töötavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasabil ja vabatahtlikkuse alusel välja ühisprojekte, et toetada ELi väärtuste õpetamist koolides. Täiskogu istungil toimunud arutelul euroopaliku eluviisi edendamise eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega rõhutasid ka kohalikud ja piirkondlikud juhid, et haridussüsteemides tuleks täielikult austada ja edendada vabadust, võrdsust, sallivust ja mittediskrimineerimist. Samuti rõhutasid nad, et Euroopa Liidu, selle väärtuste, kultuuripärandi ja mitmekesisuse tundmaõppimine on väga tähtis ning see peab kõigil ja igas vanuses ELi kodanikel olema võimalik kõigis kogukondades.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Õnnitlen komisjoni asepresident Schinast suurepärase arutelu eest selle üle, kuidas edendada meie Euroopa väärtusi hariduse ja kultuuri kaudu. Meie kohus lapsevanemate ja juhtidena on pakkuda noorematele põlvkondadele vahendeid mõistmaks, et praegu valitsev rahu ja ühtsus on võimalik tänu ELile. Peame tegutsema täna, kui soovime kaitsta oma tulevikku. Koos volinike Schinase ja Gabrieliga soovime käivitada katseprojekti, et edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi koolides. See toimub vabatahtlikkuse alusel ja täielikult subsidiaarsust austades, kasutades samal ajal ära Euroopa tuleviku konverentsi pakutavat impulssi.“

Euroopaliku eluviisi edendamise eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas sõnas: „Euroopa eluviis pannakse proovile nii liidu sees kui ka väljaspool seda. Sekkuma ja tegutsema peavad kõik, kes toetavad inimväärikuse austamist ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus. Mul on hea meel, et komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee ühendavad jõud ning kutsuvad kogu liidu piirkondi ja linnu üles võtma kohustuseks euroopalike koolide arendamise. Peame andma noortele kõik võimalused mõista meie ühiseid väärtusi, meie ühist ajalugu, meie kultuuripärandit ning mitmekesisuse ja pluralismi tähtsust euroopaliku eluviisi jaoks.“

Komitee sotsiaalpoliitika, tööhõive, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) esimees ja Kerava linnavolikogu liige Anne Karjalainen (FI/PES) ütles: „Euroopa Liidu aluseks olevad väärtused on meie ühise Euroopa identiteedi vundament. Just neist väärtustest tulenevad kõik meie õigused, mis on seotud Euroopa kodakondsusega. Tegevusetus Euroopa tasandil euroopalike väärtuste rikkumise korral õõnestab meie Euroopa projekti. Neid väärtusi tuleks arukalt kaitsta ja toetada kõigis Euroopa haridussüsteemides ja kõigil haridustasanditel alates koolieelsest haridusest kuni kõrgharidusjärgse ja kutsehariduseni. Euroopa Regioonide Komitee oleks võimas liitlane selles ettevõtmises.“

Arutelu käigus väljendasid kohalikud ja piirkondlikud esindajad samuti muret Ungari uue seaduse pärast, millega keelatakse LGBTIQ-teemade üle arutamine alaealistega. Euroopa Regioonide Komitee võtab oma seisukoha Euroopa Komisjoni LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta vastu oktoobris. Arvamuse eelnõu koostas Dún Laoghaire-Rathdowni krahvkonnavolikogu liige Kate Feeney (IE / Renew Europe) ja see võeti vastu SEDECi komisjonis aprillis. Selles rõhutatakse universaalse seksuaalhariduse rolli stereotüüpide ja diskrimineerimise vastu võitlemisel.

Lisateave

2020. aasta novembris Euroopa Regioonide Komitee ja volinik Mariya Gabrieli talituste vahel allkirjastatud ühises tegevuskavas seatakse eesmärk edendada üheskoos ning hariduse ja kultuuri kaudu Euroopa väärtusi, identiteeti ja kodakondsust kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Konkreetselt võib see seisneda uuenduslike õppematerjalide koostamises euroopalike väärtuste ja Euroopa mitmekesisuse kohta, hariduskampaaniate väljatöötamises või kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võrgustike loomises.

Komitee võttis 2018. aastal vastu arvamuse „ Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu “ (raportöör Tanya Hristova, BG/EPP). Komitee soovitab selles edendada keeleõpet varasest east ning tutvustada õppijatele ühist Euroopa kultuuripärandit, Euroopa ajalugu ja Euroopa integratsiooni protsesse.

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023