Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Tzitzikostase sõnum eesistuja Michelile: ‎ ELi eelarve ja investeerimiskava edasilükkamine seab ohtu elud, töökohad ja taastumise  

„ELi eelarve peab olema seotud õigusriigi põhimõttega, kuid piirkonnad ja linnad ei tohiks riikide valitsuste käitumise tõttu kannatada,“ ütleb Euroopa Regioonide Komitee president.

Euroopa Ülemkogu eesistujaga peetud kahepoolsetel kõnelustel ütles president Tzitzikostas, et juurdepääs ELi eelarvele ja investeerimiskavadele peab sõltuma õigusriigi põhimõtte täielikust järgimisest. Ta ütles siiski, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei peaks vastutama tagajärgede eest, kui riikide valitsused eeskirju rikuvad. Samuti kutsus Euroopa Regioonide Komitee president Euroopa Parlamenti üles aitama lõpetada ummikseis ELi eelarves ja taastekavades kokkuleppimisel, sest võib ohustada Euroopa taastumist.

President Tzitzikostas ütles: „ Pandeemia on vähendanud maksutulu ja suurendanud nõudlust avalike teenuste järele. Kui ELi 1,8 triljoni euro suuruse eelarve ja taastekavade suhtes kokkuleppele jõudmine lükatakse edasi, on tõsine oht, et avalikud teenused kogu Euroopas varisevad kokku, riskides elude ja töökohtadega. Euroopa Parlament ja kõik läbirääkijad peavad tegutsema üheskoos, et leida kompromiss Euroopa, selle kodanike ja taastumise huvides.“

Kohtumisel leppisid kaks ELi juhti kokku ka selles, et COVID-19 kriis näitas vajadust hinnata ELi tervishoiualast pädevust. Vaja on tagada, et kavandatav Euroopa terviseliit kajastab piisavalt pädevuse jaotust ELi, riikide ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel. Viidates Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni hiljuti alustatud koostööle, mille eesmärk on viia ELi roheline kokkulepe ellu kohalikul tasandil , tegi president Tzitzikostas samuti ettepaneku, et tulevastes Euroopa Ülemkogu järeldustes kohustatakse liikmesriike tegema kohalike ja piirkondlike omavalitsustega koostööd kliimameetmete valdkonnas.

Lisaks toetas president Tzitzikostas eesistuja Micheli ideed pidada kohalikke dialooge, et tagada avatud ja aus alt üles suunatud arutelu inimestega nende tegelike vajaduste üle. Ta kordas eelmisel nädalal Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyen i ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkel iga jagatud sõnumit, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents ei tohi olla Brüsseli institutsioonide vaheline iludusvõistlus, vaid peab viima Euroopa põhjaliku demokratiseerimiseni.

Kontaktisik:

Michele Cercone

presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Piirkonnad peavad olema Euroopa majanduspoliitika keskmes
Piirkonnad peavad olema Euroopa majanduspoliitika keskmes
29.09.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Oleme valmis minema üle ringmajandusele
Oleme valmis minema üle ringmajandusele
22.07.2020