Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Novembri täiskogu istungjärk (#CoRplenary): Brexiti mõju ELi linnadele ja piirkondadele  
Kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid arutavad täiskogu istungjärgul (#CoRplenary) Brexiti võimalikku mõju Päevakorras on ka ELi majandus- ja rahaliitu ning konkurentsipoliitikat käsitlevad arutelud Euroopa Komisjoni volinike Pierre Moscovici ja Margrethe Vestageriga

ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esinduskoguna toimiva Euroopa Regioonide Komitee käesoleva aasta viimane täiskogu istungjärk leiab aset 30. novembrist 1. detsembrini. Põhiesinejate hulgas on Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici ning konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Neljapäev, 30. november 2017

Brexit: ELi linnade ja piirkondade vaatenurk

Kaks nädalat enne seda kui ELi juhid hakkavad arutama Ühendkuningriigi EList lahkumise üle peetavate läbirääkimiste arengut, peavad kohaliku ja piirkondliku tasandi juhid kogu EList aru selle üle, millised on Brexiti võimalikud sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tagajärjed nende linnadele ja piirkondadele. Paljud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused osalesid ELi-ülesel küsitlusel, mille tulemused edastab komitee ELis otsuseid tegevatele institutsioonidele. Arutelu avab Madridi autonoomse piirkonna president Cristina Cifuentes, kes diskuteerib Brexiti sotsiaal-majandusliku mõju üle piirkondadele ja linnadele. Seejärel toimub Iiri senati Brexiti mõju uuriva komisjoni esimehe Neale Richmondi juhtimisel mõttevahetus välispiiridel tekkida võivate probleemide üle. Järgmisena võetakse vaatluse alla Euroopa kodakondsusega seonduvate keerukate probleemide lahendamine. Selle teema raames saavad sõna Londoni Lambethi linnaosa portugallasest aselinnapea Guilherme Rosa ja Ühendkuningriigis sündinud Alicante (Hispaania) provintsivolikogu liige Derek Monks.

Majandus- ja rahaliit: arutelu volinik Pierre Moscoviciga

Majandus- ja rahaliidu süvendamine 2025. aastaks ja selle piirkondlikud ja kohalikud mõjud on teemaks Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli voliniku Pierre Moscoviciga peetaval arutelul. Moscovici mai lõpus esitatud aruteludokumendi teemal koostas arvamuse Prantsusmaa linnapeade liidu aseesimees ja Coulaines’i linnapea Christophe Rouillon. Arvamuse vastuvõtmine on kavas kohe pärast arutelu lõppu.

Milline on jäätmepõletuse roll ringmajanduses?

Jäätmetest energia tootmine tähendab seda, et jäätmeid kasutatakse elektri tootmiseks. Linnad ja piirkonnad on endiselt pühendunud jäätmetekke vältimise ning toodete korduskasutamise ja ringlussevõtu kõrge taseme saavutamisele, aga tunnistavad samas, et jäätmepõletusel on oma osa kestlikuma ringmajanduse poole liikumisel. Jäätmekäitlus on kõikjal Euroopas kohalike omavalitsuste pädevuses. Viimased kutsuvad ELi üles võtma arvesse nende soovitusi, mis sisalduvad arvamuses „Jäätmetest energia tootmise roll ringmajanduses“, mille raportöör oli Budapesti 12. linnaosa valitsuse liige Kata Tüttő.

Reede, 1. detsember

ELi konkurentsipoliitika ja riigiabieeskirjad

Ajakirjanduses on pööratud Google'i ja Apple'i hiigeltrahvidele ulatuslikku tähelepanu, mis näitab ELi konkurentsipoliitika mõju ja olulisust. Samas avaldavad konkurentsipoliitika teised tahud Euroopa kodanike igapäevaelule palju suuremat mõju ja see on teema, mille üle vahetatakse täiskogu istungil mõtteid volinik Margrethe Vestageriga . Arutelule järgneb Iirimaa Tipperary krahvkonna volikogu liikme Michael Murphy koostatud arvamuse vastuvõtmine. Raportöör kutsub selles üles olema majanduslikult ja sotsiaalselt keerulisel perioodil äärepoolsetes piirkondades riigiabieeskirjade rakendamisel paindlikum.

Päevakorras on ka järgmised arvamused:

„Makropiirkondlike strateegiate rakendamine”, raportöör Raffaele Cattaneo (IT/EPP), Lombardia maakonna volikogu esimees.

„Õigusaktid, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist“, raportöör François Decoster (FR/ALDE), Hauts-de-France'i piirkonna asepresident.

„2017. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta“, raportöör Guillermo Martínez Suárez (ES/PES), Astuuria autonoomse piirkonna presidendi nõunik

„Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal“, raportöör Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), Finistère’i departemangu volikogu esimees

„Kooli- ja kõrghariduse ajakohastamine“, raportöör Csaba Borboly (RO/EPP), Harghita maakonna volikogu esimees

„Avaliku sektori innovatsiooni edendamine digilahenduste kaudu – kohalik ja piirkondlik vaatenurk“, raportöör Frank Cecconi (FR/ALDE), Île-de-France'ipiirkonna volikogu liige

„Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia tegevuskava. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine“, raportöör Jerry Lundy (IE/ALDE), Sligo krahvkonna volikogu liige

„Deinstitutsionaliseerimine kohaliku ja piirkondliku tasandi hooldussüsteemides“, raportöör Xamuel Gonzalez-Westling (SE/PES), Hoforsi vallavolikogu liige

„Maapiirkondade taaselustamine arukate külade abil“, raportöör Enda Stenson (IE/EA), Leitrimi krahvkonna volikogu liige

„Euroopa elamumajanduse tegevuskava suunas“, raportöör Hicham Imane (BE/PES), Charleroi linnavolikogu liige

Praktiline teave:

Toimumiskoht : Charlemagne'i hoone, Rue de la Loi, Brüssel

Toimumisaeg: 30. novembril kell 15.00–21.00 ja 1. detsembril kell 9.00–13.00

• Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid.

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebilehel.

Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Share: