Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalike juhtide sõnul kahjustab kokkuleppeta Brexit kohalikku majandust ja ohustab piiriülest kaubandust Iirimaal  
Uuringust selgub, et kokkuleppeta Brexiti korral on Ühendkuningriigi majandus ligi viis korda rohkem ohustatud kui ELi 27 liikmesriigi majandus.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid väljendasid täna suurenevat muret väljavaate pärast, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust kokkulepet sõlmimata, ja selle edasise mõju pärast oma kogukondadele. Viidates tulemustele, mida tutvustas Birminghami ülikooli juhitud teadusuuringute konsortsium täna Brüsselis, hoiatas Euroopa Regioonide Komitee ehk ELi kohalike ja piirkondlike juhtide kogu tõsiste majanduslike ja poliitiliste tagajärgede eest, mida kokkuleppeta Brexit tekitaks kohalikule majandusele.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz hoiatas Brexiti majandusliku mõju eest: „Üha rohkem on tõendeid, et kokkuleppeta Brexit tekitab tohutut kahju kohalikule majandusele ELis ja Ühendkuningriigis ning et selle kulud jäävad kodanike kanda. ELi vahendeid hakatakse kasutama kõige enam mõjutatud piirkondade kaitsmiseks, ent hoiatus on selge: Ühendkuningriigi majandus on Brexiti tõttu ligi viis korda rohkem ohustatud kui ülejäänud Euroopa Liit. Me kõik tahame kokkulepet ja sõlmimiseks valmis kokkulepe on palju parem kui hävitavalt mõjuv kokkuleppe puudumine.“

Eri liikmesriikidest pärit 22 liikmest koosneva komitee piirkondadevahelise rühma „Brexit“ esimees François Decoster (FR/ALDE) nõudis hiljuti uute ELi rahastamisvahendite eraldamist ELi regionaalfondide – ühtekuuluvuspoliitika – raames piirkondadele, mis oleksid otseselt mõjutatud võimalikust sisepiiri muutusest välispiiriks. EL leppis hiljuti sellises idees kokku.

Haut-de-France’i piirkonna valitsuse juhi asetäitja François Decoster ütles: „Esindades La Manche’i väina äärset piirkonda, kus asub Euroopa üks suurimaid sadamaid – Calais’ sadam, olen teadnud juba algusest peale, et Brexiti mis tahes vorm on meie majandusele kahjulik. Kuid Euroopa loodepiirkonnad ei ole ainsad ELi osad, kes peaksid selle pärast muret tundma. On tõenäoline, et Brexit suurendab piirkondlikke erinevusi paljudes Euroopa riikides peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi. ELi ühtekuuluvuspoliitika peab seda kajastama.“

Väljendades muret kokkuleppe sõlmimata jätmise pärast Iirimaa saarel, lisas komitee president Lambertz (BE/PES): „On aeg lõpetada poliitilised võimumängud ja seada kodanike huvid esikohale. See tähendab, et kiiresti tuleb tagada kõigi kodanike õigused ja vältida kokkuleppe puudumise ohtlikke tagajärgi, mille tulemusena kehtestataks Iirimaa saarel range piirikontroll. 2018. aasta novembris kokku lepitud väljaastumislepingu eelnõu ongi parim ja ainus teostatav võimalus.“

Tipperary krahvkonna volikogu liikmest Euroopa Regioonide Komitee Iirimaa delegatsiooni juht ja piirkondadevahelise rühma aseesimees Michael Murphy (IE/EPP) kordas seda sõnumit ja ütles: „Brexitist kaotavad kõik asjaosalised ja täna esitatud uuring kinnitab seda. Võime kindlalt öelda, et Brexiti mõju saab kõige esimesena tunda kohalik ja piirkondlik tasand. Brexit mõjutab juba praegu minu piirkonda, kus paljud põllumajandus- ja toiduainesektoris tegutsevad ettevõtted lõpetavad naelsterlingi volatiilsuse tõttu tegevuse. Ühendkuningriigiga kõige intensiivsemalt kauplevad piirkonnad kannatavad kõige enam ning uuringute kohaselt on neist paljude piirkondade majandus juba praegu üsna nõrk.“

Komitee on viimase 22 kuu jooksul pidanud Brexiti üle mitu arutelu, sealhulgas kaks korda Ühendkuningriigi EList lahkumise üle peetavate läbirääkimise ELi pealäbirääkija Michel Barnier ’ga. Arutelud, milles on keskendutud sellistele küsimustele nagu kodanikud, kaubandus ja piirialad, on näidanud ELi ja Ühendkuningriigi kodanikke ootavat ebakindlust ning võimalikke Brexitiga seotud kulusid sadamatele, kalandusele, turismile, põllumajandusele ning teadusuuringutele ja haridusele. Samuti oodatakse Michel Barnier’ osalemist komitee piirkondade ja linnade tippkohtumisel , mis toimub 14. märtsil Bukarestis ehk vaid kaks nädalat enne Ühendkuningriigi eeldatavat lahkumist EList.

Komitee korraldas koos Eurochambresiga kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kohalike kaubanduskodade seas küsitluse ning tellis sõltumatu uuringu, mis näitab asümmeetrilisi majanduslikke tagajärgi kogu Euroopas. Kõige tõsisemad tagajärjed puudutavad Ühendkuningriiki ja Iirimaad ning Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Madalmaad kuuluvad kõige enam mõjutatud riikide hulka.

Komitee pani kahes poliitilises resolutsioonis, 2017. aasta märtsis ja 2018. aasta mais , eriti rõhku rahu kindlustamisele ja selle tagamisele, et Iiri piiril ei kehtestataks ranget piirikontrolli, ning kutsus ühtlasi ELi üles tagama, et kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ei jäeta üksi Brexiti tagajärgedega tegelemisel. Komitee toetab tulevasi ELi suhteid, mis võimaldavad tihedat koostööd Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa piirkondade, linnade, ettevõtete ja ülikoolidega.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022