Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi ja Ühendkuningriigi kohalikud ja piirkondlikud juhid kogunevad uues kontaktrühmas  

Ühendkuningriigi kohalikud ja piirkondlikud poliitikud kogunesid esimest korda Euroopa Regioonide Komitee kontaktrühma koosolekule, mille eesmärk on tagada, et Ühendkuningriigi peaaegu 47 Euroopa Liidu liikmeksoleku aasta jooksul arendatud teabevahetuskanalid jääksid piirkondlikul ja kohalikul tasandil avatuks ka pärast 2020. aastat. Pärast Euroopa Regioonide Komitee loomist 1994. aastal sai sellest peamine kontaktpunkt Ühendkuningriigi ja teiste ELi liikmesriikide piirkondade ja linnade vahel.

Ühendkuningriik lahkus EList 31. jaanuaril 2020 ja üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril. Praegu Ühendkuningriigi ning ELi ja selle 27 liikmesriigi vaheliste suhete aluseks olevad õiguslikud kokkulepped kaotavad kehtivuse, kui järgmise kuue nädala jooksul ei jõuta uue kokkuleppeni.

Bretagne’i piirkonna volikogu esimees ning Euroopa Regioonide Komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühma esimees Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) ütles: „Ühendkuningriigi ja ELi poliitikud on loonud tugevad sidemed 25 aastat kestnud kontaktide kaudu komitees; peaaegu viis aastakümmet ELi liikmesust on Ühendkuningriigi tihedalt 27 ELi liikmesriigi piirkondade ja linnadega sidunud. Me soovime, et need sidemed säiliksid ka pärast 2020. aastat. Komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühm töötab heade teabevahetuskanalite säilitamise nimel ning püüab arendada ELi ja Ühendkuningriigi suhteid, mis hõlmavad tihedat ja tõhusat koostööd kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Olenemata sellest, kas kokkulepe saavutatakse või ei saavutata, toimuvad alates 1. jaanuarist 2021 olulised muutused ning mõlema poole kohalikel ja piirkondlikel poliitikutel on ühine huvi piirata oma piirkondlikule ja kohalikule majandusele tekitatavat kahju.“

Ta jätkas: „Ma kutsun ELi poliitikuna kõneledes Ühendkuningriigi valitsust üles möönma, et ELi ja Ühendkuningriigi – sealhulgas ka Ühendkuningriigi detsentraliseeritud haldusasutuste, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste – suhteid ei saa käsitleda samadel alustel muude suhetega. Tänane väga konstruktiivne kohtumine erinevate Ühendkuningriigi kolleegidega näitab, et meil on pikaajalised ja tugevad sidemed kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning neid suhteid tuleb säilitada ja tulevikus edasi arendada.“

Euroopa Regioonide Komitee ja Ühendkuningriigi kontaktrühma kuuluvatel komitee liikmetel on kindel mandaat, samal ajal kui Ühendkuningriigi nimel osalevad eri koosolekutel eri esindajad kohalikest omavalitsustest, detsentraliseeritud parlamentidest ja assambleedest vastavalt arutatavatele teemadele.

Esimesel koosolekul osalesid esindajad Inglismaalt, Walesist, Šotimaalt, Põhja-Iirimaalt ja Gibraltarilt. Walesi vaatenurka tutvustasid Walesi parlamendi välisasjade komisjoni esimees David Rees ja Walesi kohalike omavalitsuste liidu esindaja Anthony Hunt. Inglismaa omavalitsusi esindav kohalike omavalitsuste liit saatis oma EList lahkumise töörühma esimehe Kevin Bentley. Šotimaa parlamendi liige Angela Constance ja Šotimaa kohalike omavalitsuste konvendi (COSLA) esimees Alison Evison esindasid Šotimaad ning Põhja-Iirimaa kohalike omavalitsuste liitu (NILGA) esindas selle president Matt Garret. Gibraltari parlamenti esindas parlamendiliige Joseph Garcia.

Koosoleku ainult ELi poliitikutele määratud osas teavitas Euroopa Parlamendi ELi-Ühendkuningriigi koordineerimisrühma esimees David McAllister (DE/EPP) komitee liikmeid parlamendi seisukohtadest seoses läbirääkimiste edenemisega. Komitee rõhutas, et uus Brexitiga kohanemise reserv, 5 miljardi euro suurune rahastamisvahend Brexitist kõige enam mõjutatud liikmesriikidele ja sektoritele, tuleb võimalikult kiiresti kasutusele võtta.

ELi pealäbirääkija Michel Barnier , kes esines kontaktrühma avakoosolekul 22. septembril, peaks esinema ka komitee järgmisel täiskogu istungil, mis toimub 9. detsembril.

Lisaks Loïg Chesnais-Girardile kuuluvad kontaktrühma järgmised komitee liikmed: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPP), Madalmaade delegatsiooni juht ja Hof van Twente vallavanem; Michael Murphy (IE/EPP), Iirimaa delegatsiooni juht ja Tipperary krahvkonna volikogu liige; Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), Valencia autonoomse piirkonna juht; Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), Gdański linnapea; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), Lemvigi vallavanem; Pehr Granfalk (SE/EPP), Solna omavalitsuse juht; Antje Grotheer (DE/PES), Bremeni linn-liidumaa asepresident; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), Flevolandi provintsivolikogu liige; Maria Gomes (PT/PES), Portimão linnapea; Karl Vanlouwe (BE/European Alliance), Flandria parlamendi liige ja Oldřich Vlasák (CZ/ECR), Hradec Králové maavolikogu liige. Bremeni linn-liidumaa parlamendi liige Henrike Müller (DE) on vaatleja roheliste fraktsioonist.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022