Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: uus üleskutse tutvustada parimaid tavasid ja kliimakohustusi  

Euroopa Regioonide Komitee kutsub oma liikmeid, asendusliikmeid, noori valitud poliitikuid ja ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmeid uuesti üles tutvustama oma parimaid tavasid. Selleks on kavas koguda kõikjalt Euroopa Liidust kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt vähesele CO2 heitele suunatud ja kestlikke projekte ning kliimakohustusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks, et neid edendada. Kas Teie piirkonnal või linnal on konkreetne projekt Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks? Kas Teie piirkond või linn on juba seadnud eesmärgi vähendada kasvuhoonegaasi heidet 2030. või 2050. aastaks? Kui jah, siis on see uus üleskutse mõeldud just Teile.

COVID-19 kriisi ja Ukraina sõja tagajärjel tekkinud energiakriis on näidatud, kui tähtis on tihe side keskkonna ja inimese vahel. Samal ajal ei ole aga kadunud ka looduslikud ohud, keskkonnariskid, ökosüsteemi seisundi halvenemine ja globaalne soojenemine ning kliimameetmed on hädavajalikumad kui kunagi varem. Linnad ja piirkonnad on peamised osalejad rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamises ja ELi lähendamises kliimaneutraalsusele.

Et veelgi edendada kohalikku ja piirkondlikku tegevust rohelise kokkuleppe elluviimiseks, esitab Euroopa Regioonide Komitee uue üleskutse esitleda parimaid tavasid ja kliimakohustusi. Üleskutse esitatakse kõigile komitee liikmetele, asendusliikmetele, noortele valitud poliitikutele ja ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmetele. Projektid koondatakse heade tavade platvormile, millel tutvustatakse, kuidas linnad ja piirkonnad aitavad ellu viia rohelise kokkuleppe prioriteete, et jõuda kestlikuma, kaasavama ja vastupanuvõimelisema ühiskonnani.

Millised projektid on oodatud?

Liikmetel, asendusliikmetel, noortel valitud poliitikutel ja ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete võrgustiku liikmetel palutakse tutvustada oma hiljuti lõpuleviidud või käimasolevaid projekte ja algatusi alljärgnevatel teemadel.

  • Kliimamuutustega kohanemine
  • Kliimamuutuste leevendamine
  • Ringmajandus
  • Energeetika, nt energiatõhusus, energiaostuvõimetus või taastuvenergia
  • Keskkonnahoidlik liikuvus
  • Nullsaaste
  • Taasmetsastamine ja linnaruumi haljastamine
  • Roheline eelarvestamine

Novembris 2022 toimub Sharm el Sheikhis Egiptuses ÜRO kliimamuutuste konverents (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 27. istungjärk). Enne seda kogutakse ja kaardistatakse linnade ja piirkondade kliimakohustused, et toetada komitee jõupingutusi tugevdada linnade ja piirkondade rolli ülemaailmses kliimaalases juhtimises ja Pariisi kokkuleppe rakendamisel.

Oma keskkonnahoidlike projektide tutvustamiseks täitke palun see lühike küsitlus.

Projektid ja kliimakohustused avaldatakse komitee interaktiivsel kaardil ning neid tutvustatakse ELi institutsioonidele, sidusrühmadele ja ajakirjandusele.

Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: Euroopa Regioonide Komitee rohelise kokkulepe portaali ja töörühmaga tutvumiseks klõpsake siin.

Jaga :