Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril  

Linn ja selle elanikud saavad auhinna tunnustuseks nende toetuse eest vabadusele, solidaarsusele ja võrdsusele

Michałowo linna Poolas tunnustatakse linnapea Paweł Adamowiczi auhinnaga Valgevene piiril pagulastele antud abi eest. Auhind loodi eesmärgiga edendada pärandit, mille kujundas Paweł Adamowicz 20 aastat Gdański linnapeana tegutsedes. Auhinna võitja kuulutati välja 13. jaanuaril Euroopa Solidaarsuskeskuses Gdańskis ja auhind antakse Michałowo linnapeale Marek Nazarkole üle Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungil, mis toimub 8. veebruaril Brüsselis.

Auhinna lõi Euroopa Regioonide Komitee koostöös Gdański linna ja rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustikuga (ICORN) ning sellega autasustatakse kohalikke poliitilisi või kodanikuühiskonna juhte, kes tegutsevad nagu Paweł Adamowicz julgelt ja ausalt, et aidata abivajajaid, ning võitlevad sallimatuse, radikaliseerumise, vaenu õhutamise, rõhumise ja ksenofoobia vastu.

Auhinnaga tunnustatakse elupäästvat toetust, mida Michałowo ja selle elanikud pakkusid rändajatele, kes jäid Poola ja Valgevene vahele lõksu pärast seda, kui Poola valitsus kehtestas 2021. aasta septembris erakorralise seisukorra, et reageerida Valgevene otsusele toetada ebaseaduslikku rännet. Michałowo kohalik omavalitsus, mis asub väga lähedal Poola ja Valgevene piirile, varustas abivajajaid rõivaste ja sooja söögiga ning pakkus neile öömaja. Seda toetasid ka valitsusvälised organisatsioonid. Kohalik omavalitsus pakkus ajutist majutust piiri lähedal asuvas Bondary külas. Seal on alates sõja puhkemisest majutatud ka Ukraina perekondi.

Žürii otsustas ära märkida ka Lõuna-Ukrainas asuva Hola Prõstani linnapea Oleksandr Babitši, keda on hoitud vangistuses alates 2022. märtsist püüde eest kaitsta oma kohalikku kogukonda. Oleksandr Babitš märgitakse eraldi ära kui kõigi nende Ukraina linnapeade esindaja, kes on röövitud või keda on piinatud alates Venemaa sissetungi algusest.

Michałowo linnapea Marek Nazarko ütles: „See on tõeline üllatus, sest meie jaoks oli suur au juba see, et meid auhinnale nomineeriti.Paweł Adamowiczi auhinna võitmine on mulle kui omavalitsusjuhile suur privileeg ja uhkuse allikas.Soovin tänada auhinnakomisjoni ja Euroopa Regioonide Komiteed.Ühtlasi õnnitlen kõiki nominente – oleme tõeliselt lugupidamist väärivas seltskonnas.Ent iseäranis uhke olen meie kohalike elanike üle, sest me suutsime rakendada Euroopa Liidu väärtusi, mis on tegelikult inimlikkuse väärtused, ja nende järgi elada.Ajaloolase Marian Turski sõnul kõlab 11. käsk nii: „Sina ei tohi jääda ükskõikseks.“Ja korrates linnapea Paweł Adamowiczi sõnu, on kõige olulisem hüvesid teistega jagada.“

Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro ütles: „Linnapea Paweł Adamowicz kaotas elu selliste väärtuste eest nagu vabadus, solidaarsus ja võrdsus.Täna austame tema mälestust, andes Michałowo linnale auhinna, mille Regioonide Komitee tema nimel lõi.Kui Poola ja Valgevene piiril sattus surve alla tuhandeid inimesi, kes põgenesid rõhumise ja diktatuuri eest, tegid linnapea Marek Nazarko ja Michałowo elanikud kõik, et neid, eriti naisi ja lapsi, vastu võtta, pakkudes neile peavarju, abi ja lootust.Nende tegudes ja vapruses kehastub Paweł Adamowiczi vaim.Sel aastal soovime eraldi tunnustada ka Ukraina Hola Prõstani linnapead Oleksandr Babitšit austusavaldusena tema julgusele ning lootuse ja solidaarsuse märgina kõigile Ukraina linnapeadele ja kodanikele, kes võitlevad meie Euroopa väärtuste eest.“

Gdański linnapea Aleksandra Dulkiewicz ütles: „Paweł Adamowiczi auhind on justkui elav mälestusmärk, mis näitab, et tänapäeva ohustatud väärtuste maailmas tasub aktiivselt kaitsta demokraatiat, vabadust, solidaarsust ja inimõigusi.“

ICORNi juhatuse esimees Christopher Gribble ütles: „ICORN sõltub sellest, et linnad tõhustaksid ja võtaksid otsustavaid meetmeid sõnavabaduse, inimõiguste ja rahvusvahelise solidaarsuse tagamiseks.Õnnitleme Michałowo linna selle puhul, et nad said 2022. aastal linnapea Paweł Adamowiczi auhinna oma tohutute jõupingutuste eest toetada ja kaitsta suurt hulka pagulasi väga rasketes tingimustes Poola ja Valgevene piiril.Samuti oleme sügavalt solidaarsed Ukraina rahvaga. Meil on hea meel, et auhinnažürii määrab eriauhinna Hola Prõstani linnapeale Oleksandr Babitšile, keda Venemaa agressorid on rohkem kui kuus kuud hoidnud vangistuses lihtsalt oma kohaliku kogukonna kaitsmise eest.“

Euroopa Parlamendi liige Magdalena Adamowicz ütles: „Paweł Adamowiczi auhinnaga edendatakse inimõigusi ja Euroopa väärtusi, mis olid Pawełi ühiskondliku ja poliitilise tegevuse keskmes päris algusest peale kuni tema traagilise surmani.Pawełi jaoks olid inimõigused, tingimusteta võrdsus, iga inimese väärikuse austamine, avatus ja kõigi abivajajate, sealhulgas sisserändajate ja pagulaste abistamine demokraatia vaieldamatu alus ja Euroopa tuleviku võrdlusalus.Selle aasta auhinna võitja edendab ja kaitseb neid väärtusi.Podlaasia vojevoodkonnas asuv Michałowo linn pakkus abi Poola ja Valgevene vahelisel piiril abi vajavatele pagulastele.See suure südamega väike omavalitsus oli rünnakus demokraatia vastu demokraatia ja Euroopa väärtuste esimene kaitseliin.Kui tahame demokraatiat päästa, peame selgelt, jõuliselt ja kompromissideta kaitsma iga inimese õigust võrdsusele, väärikusele ja vabadusele.Michałowo linn mõistab seda.“

Linnapea Paweł Adamowiczi auhinna tseremoonia toimub 8. veebruaril 2023 Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul.

Ülejäänud nominendid (tähestikulises järjekorras):

  • Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko toetuse eest ümberasustatud inimestele pärast Venemaa esimest sissetungi Ukrainasse 2014. aastal ja tema jätkuva töö eest nende Mariupoli elanike toetamisel, kes lahkusid linnast pärast Venemaa viimast sissetungi;
  • Ukraina linnapead (keda esindab Ukraina Linnade Liit). Nominatsioon hõlmab kõiki Ukraina julgeid linnapäid, kes on Venemaa jõhkra ja põhjendamatu sõjalise agressiooni ajal edendanud vabadust, demokraatlikke väärtusi, solidaarsust ning võitlust sallimatuse ja vaenu õhutamise vastu;
  • SOS Méditerranée: Euroopa humanitaarorganisatsioon, kes nomineeriti tegevuse eest rändajate elu kaitsmisel Vahemerel, mis on maailma kõige ohtlikum rändetee.

Taust

Paweł Adamowicz langes pussitamise ohvriks 13. jaanuaril 2019 toimunud heategevusüritusel peetud kõne ajal. Ta suri saadud vigastustesse järgmisel päeval. Ta oli 53-aastane. Adamowiczi mõrva eel võis täheldada tema vastu suunatud vaenukõne sagenemist. Tema viimased sõnad vahetult enne rünnakut olid: „Gdańsk on helde, Gdańsk jagab teistega oma hüvesid, mis tal on, Gdańsk tahab olla linn, kus väärtustatakse solidaarsust. See on suurepärane aeg neid hüvesid jagada. Te olete suurepärased. Gdańsk on maailma kõige imelisem linn. Ma tänan teid!“

Adamowicz oli pühendunud ELi põhiväärtuste edendamisele ja osales Euroopa Regioonide Komitee liikmena aktiivselt selle töös. 2016. aastal käivitas linnapea Adamowicz pärast paavst Franciscusega kohtumist Gdański sisserändajate integreerimise programmi. See on olnud eeskujuks ka teistele Poola linnadele.

Paweł Adamowiczi auhinna hindamiskomiteesse kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad: UCLG (Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused), Eurocities, GPM (Ülemaailmne Linnapeade Parlament), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu, AER (Euroopa Piirkondade Assamblee), CALRE (Euroopa Liidu Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents), CPMR (Euroopa Mereliste Äärealade Konverents), Euroopa Nõukogu, Gdański linn, ICORN, Euroopa Regioonide Komitee.

Esimene Paweł Adamowiczi auhinna võitja oli Kölni linnapea Henriette Reker. 2022. aastal tunnustati teda julguse ja otsusekindluse eest, mida ta on viimasel 20 aastal näidanud, muutes mitmekesisuse, solidaarsuse ja integratsiooni Kölni identiteedi lahutamatuks osaks. 2015. aastal elas Kölni linnapea Reker üle noarünnaku, mille ajendiks oli tema pühendumus aidata rändajate kogukondi ja edendada nende integreerumist.

Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu võttis Poola delegatsiooni algatusel 7. veebruaril 2019 ühehäälselt vastu resolutsiooni, milles mõisteti hukka igasugune poliitiliste juhtide vastu suunatud vaenukõne ja ähvardamine. Komitee võttis täiskogu 30. novembri 2022. aasta istungil vastu soovitused, mille abil toetada Euroopa Komisjoni ettepanekuid lisada vaenukõne ja vaenukuriteod ELi poliitikas tunnustatud kuritegude loetellu. Soovitused esitati arvamuses „ELi kuritegude loetelu laiendamine vaenukõnele ja vaenukuritegudele“, mille koostas Aleksandra Dulkiewicz, kes sai Paweł Adamowiczi järel Gdański linnapeaks.

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik (ICORN) on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 75 linna ja piirkonda Euroopast ja mujalt, mis pakuvad tagakiusatud kirjanikele ja kunstnikele turvapaika, seisavad sõnavabaduse eest, kaitsevad demokraatlikke väärtusi ja edendavad rahvusvahelist solidaarsust. Võrgustikku kuuluvates linnades on pakutud elupaika enam kui 250 kirjanikule ja kunstnikule. Turvalises keskkonnas viibides täidavad nad jätkuvalt olulist rolli nii oma koduriigis esinevate inimõiguste ja sõnavabaduse rikkumiste esiletõstmisel kui ka kolleegide toetamisel oma päritoluriikides. 30. augustil 2017 liitus võrgustikuga Gdański linn linnapea Paweł Adamowiczi eestvedamisel.

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind – veebileht:#AdamowiczAward

Auhinna eeskiri, kandideerimiskriteeriumid, valikukriteeriumid

Veebileht, mis sisaldab teavet Paweł Adamowiczi ja talle tehtud atentaadi aastapäeva kohta

Kontaktisikud:

Euroopa Regioonide Komitee

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 2 282 2289

Mobiiltel +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdański linn

Maciej Buczkowski

Tel + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik

Helge Lunde

Tel + 47 99582488

helge@icorn.org

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023