Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalike juhtide sõnum asepresident Šuicale: oleme valmis ühendama jõud ELi demokraatia tugevdamiseks ja uuendamiseks ning aitama kaasa Euroopa tuleviku konverentsi edule  

Kohalikud ja piirkondlikud juhid kinnitasid taas oma valmisolekut arendada ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikku, et enam kui miljon Euroopa kohalikku ja piirkondlikku juhti saaksid aidata kaasa elanike kaasatuse suurendamisele.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid pidasid täna aru Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresidendi Dubravka Šuicaga. Euroopa Regioonide Komitee liikmed tunnustasid komisjoni, et see on aidanud kindlustada piirkondade, linnade ja külade hääle piisava esindatuse Euroopa tuleviku konverentsil. Nad kordasid oma üleskutset, et arutelu Euroopa tuleviku üle peab jõudma kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaudu elanikeni ja selles tuleb reageerida nende nõudmistele.

Avakõnes ütles Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner ApostolosTzitsikostas : „Tänan asepresident Šuicat tema pühendunud töö eest Euroopa tuleviku konverentsi kaaseesistujana ning tema toetuse eest kõigile ELi piirkondlikele ja kohalikele juhtidele. Kõik tema sammud näitavad selgelt, et ta on Brüsselis üks meie parimaid liitlasi. Kõik kohalikud ja piirkondlikud delegaadid teevad konverentsi edu nimel suurt tööd, et tuua Euroopa oma elanikele lähemale.“

Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica märkis: „Ilma Euroopa Regioonide Komitee osaluse ja pühendumuseta ei oleks konverentsil võimalik jõuda liidu igasse nurka, nii mägede kui saarte elanikeni. Komitee pühendumine sellele, et tuua Euroopa oma elanikele lähemale ja tugevdada Euroopa demokraatiat kõigil valitsemistasanditel, seda eelkõige rohujuuretasandil, on hädavajalik tulevikukindla demokraatia ettevalmistamiseks.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident ja Assooride piirkondliku parlamendi liige Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) ütles: „Kodanikega peetav dialoog ei saa olla pelgalt katseprojekt ja lõppeda Euroopa tuleviku konverentsiga. See dialoog innustab kodanikke tegutsema teadvustatult ja teadlikult, mis peab jätkuma ka pärast konverentsi. Komitee endine president Karl-Heinz Lambertz tutvustas kodanikega peetava alalise struktureeritud dialoogi ideed. See projekt ja Euroopa Regioonide Komitee roll ning aluslepingute muutmise võimalus on küsimused, millele tuleb konverentsi lõppedes vastata.“

Komitee delegatsioon, kes osaleb konverentsi täiskogu igat liiki töörühmades,

  • esitab Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma toetusel kirjaliku panuse. Töörühm on seitsmest targast mehest ja naisest koosnev iseseisev nõuandev organ, mida juhib Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Herman van Rompuy ja mille ülesanne on toetada komitee poliitilist ja institutsioonilist rolli, pakkudes strateegilist poliitilist analüüsi, mis keskendub kohalikele ja piirkondlikele aspektidele;
  • korraldab linnades, valdades ja piirkondades dialooge ja arutelusid ning annab nende kohta aru;
  • loob konverentsil sarnaseid seisukohti jagavate delegaatide liite, et ühiselt tutvustada soovitusi, mis on olulised piirkondade, linnade ja külade jaoks kogu ELis;
  • mobiliseerib oma võrgustikud, nagu näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused kogu ELis, komitee endiste liikmete võrgustik ja ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete äsja loodud võrgustik , et julgustada kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid korraldama kodanike arutelusid. Nende konsultatsioonide tulemused esitatakse konverentsi täiskogul.

Komitee kõiki konverentsi jaoks tehtud kaastöid võetakse arvesse aruande koostamisel. Aruannet tutvustatakse 2022. aasta alguses, 3.–4. märtsil 2022 Marseille’s peetaval 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel .

Taustteave

Euroopa tuleviku konverentsile anti avalöök 9. mail 2021. Tegemist on konsulteerimisega ELi elanikega ja neile ainulaadse võimaluse andmisega väljendada oma seisukohti Euroopa Liidu tuleviku kohta. Euroopa Regioonide Komiteed esindab Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses komitee president ja konverentsi täiskogus komitee 30-liikmeline delegatsioon . Nende eesmärk on jõuda konverentsi täiskogul ülejäänud 420 delegaadini, et tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa Liidu demokraatlikus toimimises ja edendada ELi poliitika territoriaalset mõõdet.

Siin on esitatud ülevaade sellest, mis on ELi piirkondade ja linnade jaoks konverentsi üheksa aruteluteema puhul oluline.

Kontaktisikud:

Ella Huber

Tel +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023