Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab linnu ja piirkondi Brexiti mõjuga toimetulekul toetama  
Arutelus, mis keskendub kodanike ja majanduse vaatenurgast püsivale ebakindlusele, teenis Michel Barnier aplausi jõupingutuste eest tagada Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsusid 6. detsembril Euroopa Liitu üles võtma meetmeid, et pehmendada Ühendkuningriigi lahkumise mõju, ja võtma vastu sellise ELi eelarve, mis stimuleeriks piirkondade majandust. Need üleskutsed esitati Brüsselis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel Barnier’ga peetud arutelul, kus talle avaldati kiitust sellise kokkuleppe tagamise eest, mis piirab riske ELi ja iseäranis Iiri Vabariigi jaoks, ning linnade ja piirkondade kaasamise eest läbirääkimiste kestel.

Michel Barnier kõneles Euroopa Regioonide Komitees – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogus – mõni päev pärast seda, kui liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid kiitsid heaks väljaastumislepingu, mis ratifitseerimise esimese sammuna pannakse 11. detsembril hääletusele Ühendkuningriigi parlamendis. Lepinguga juhatatakse sisse kõnelused Ühendkuningriigi ja ELi pikaajaliste suhete üle, mis, nagu ütles Barnier 2017. aasta märtsis komitees, peaksid olema „ambitsioonikad“ kaubanduse, teadusuuringute ja innovatsiooni, kliimameetmete, rahvusvahelise koostöö ja arengu ning turvalisuse valdkonnas.

ELi pealäbirääkija ja endine regionaalarengu eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Barnier ütles : „See on tasakaalustatud lepe – ainus ja parim, mis võimalik. Kokkulepe austab ELi põhimõtteid, võttes samas arvesse Ühendkuningriigi taganematuid seisukohti. Leppisime kokku, et ELi praegusel programmiperioodil 2014–2020 austavad kõik 28 riiki 28 riigi võetud kohustusi, tagades finantsstabiilsuse. Kokkulepe kindlustab õiglase konkurentsi ja võimalused koostööks Ühendkuningriigi linnade, piirkondade või ülikoolidega. Sellega säilitatakse majanduse dünaamilisus meie territooriumidel, millest mõnel on tihe kaubavahetus Ühendkuningriigiga. Ent ratifitseerimiseta ei ole ei väljaastumislepingut ega üleminekuperioodi. Ilma kokkuleppeta stsenaariumi ei saa välistada, seega peavad kõik piirkonnad ja linnad olema hästi valmistunud.“

Komitee president ja Belgia Senati saksakeelset kogukonda esindav liige Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) ütles: „Väljaastumisleping võimaldab parimat kompromissi keerulistes läbirääkimistes, ent selle mõju on siiski tuntav kõigis ELi 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi piirkondades. Brexitil ei ole võitjaid ja EL peab nüüd tegema kõik võimaliku kaotuste leevendamiseks. Valmisolek tähendab kõigi valitsustasandite kaasamist. EL peab nüüd kokku leppima palju ambitsioonikamas pikaajalises eelarves ja tegema seda juba enne Euroopa Parlamendi valimisi, et vähendada ebakindlust. See on veel üks põhjus, miks ELi 2020. aasta järgses eelarves ei tohi kärpida regionaalarengu fonde. Kõik osalejad peavad tähelepanelikult kuulama piirkondade üleskutset muuta läbirääkimised kaasavamaks, iseäranis arvestades, et mitmed piirkondlikud parlamendid osalevad ELi ja Ühendkuningriigi tulevase kaubandusleppe kokkuleppimises.“

Pärast Barnier’ kõnet komitees 2017. aasta märtsis kaardistas komitee Ühendkuningriigi väljaastumise võimalikku mõju piirkondadele ja linnadele. Komitee kohtus ka Ühendkuningriigi detsentraliseeritud ametiasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajatega. Samuti tegi komitee kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kohalike kaubanduskodade majandusülevaate ning tellis uuringu , et hinnata Brexiti mõju konkreetsetele piirkondadele (Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal, Poolas ja Hispaanias) ja mitmes sektoris kogu ELis (transport, masinad, elektroonika, toit, kemikaalid, tekstiil ja mööbel). 2018. aasta mais võttis komitee vastu poliitilise resolutsiooni , kutsudes ELi üles tagama, et Ühendkuningriigi EList väljaastumisega kaasnevate probleemidega tegelemisel ei jäeta ELi kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üksi.

Komitee on kutsunud üles tagama, et pärast Ühendkuningriigi väljaastumist vastaks ELi eelarve ajavahemikul 2021–2027 1,3%le ELi kogurahvatulust.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Michałowo võitis linnapea Paweł Adamowiczi auhinna pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DEFENDING-EU-VALUES-AND-DEMOCRACY-LOCAL-REGIONAL-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Defending EU values and democracy starts at the local and regional level
Defending EU values and democracy starts at the local and regional level
27.10.2022