Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles looma uut ELi märgist, et kaitsta tipptasemel tööstus- ja käsitöötooteid  

Sarnaselt toidu geograafiliste tähiste suhtes kohaldatavale mudelile aitaks uus süsteem võidelda võltsimise vastu ning kaitsta töökohti ja tooteid, mis on osa Euroopa kultuuripärandist.

Uus kogu ELi hõlmav tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitse süsteem, mis põhineb põllumajandustoodete ja toiduainete puhul kasutataval edukal mudelil, oleks kasulik nii käsitöölistele kui ka kohalikule majandusele. Uus süsteem tugevdaks tipptasemel toodete õiguskaitset, aitaks võidelda võltsimise vastu ning luua ja säilitada töökohti. Ettepanek sisaldub Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna volikogu liikme Martine Pinville’i koostatud arvamuses, mille Euroopa Regioonide Komitee täiskogu võttis ühehäälselt vastu kolmapäeval, 13. oktoobril.

Böömi kristall Tšehhi Vabariigist, Solingeni noad ja kahvlid Saksamaalt, Limoges’i portselan Prantsusmaalt, Murano klaas Itaaliast, Puente del Arzobispo ja Talavera keraamika Hispaaniast või Donegali tviid Iirimaalt on vaid mõned näited Euroopa toodetest, mis ei kätke endas mitte ainult sajanditepikkusi käsitöötraditsioone, vaid on ka osa Euroopa kultuuripärandist, mis on tuntud ja hinnatud nii ELis kui ka väljaspool. Euroopa käsitöönduse rikkalikku mitmekesisust võib näha linnades, provintsides ja piirkondades, mis on sageli põlvest põlve edasi antud teadmistel põhineva kohaliku tootmise keskused.

Arvamuses , mis võeti ühehäälselt vastu komitee täiskogu istungjärgul, kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles töötama välja õigusraamistiku Euroopa käsitöö- ja tööstustoodete kaitseks. Kuna tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste küsimust ei ole Euroopa tasandil ühtlustatud, on kohalike ja piirkondlike juhtide sõnutsi tulemuseks erinevad riiklikud õigusnormid, mis nõrgendavad toodete ja ettevõtete kaitset.

Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna volikogu liige Martine Pinville (FR/PES) ütles: „Viimastel kuudel on mul olnud võimalus vahetada mõtteid VKEde, ühenduste ja avaliku sektori asutuste esindajatega kogu Euroopast, kes kõik nõustuvad vajadusega tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste Euroopa raamistiku järele, nagu see on kasutusel põllumajanduslike geograafiliste tähiste puhul. Meie pärandi kaitsmine ning lisandväärtuse ja töökohtade säilitamine piirkonnas on kõik sellised küsimused, mis on meie kogukondade jaoks seotud tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähistega. Euroopa Regioonide Komitee tegutsemine on oluline tagamaks, et Euroopa Komisjon esitaks kiiresti konkreetse ettepaneku ja et seda kohandataks vastavalt meie piirkondade tegelikule olukorrale.“

Komitee rõhutab tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitsmise majanduslikke aspekte, kuna need tähised parandavad tootjate konkurentsivõimet, tehes tooted nähtavamaks, parandades nende mainet ja suurendades tarbijate soovi maksta toodete eest, mille omadused ja päritolu on tagatud. Geograafilised tähised vastavad tarbijate nõudluse liikumisele suurema jälgitavuse, toote päritolu ja tema valmistamise viisi puudutava läbipaistvuse ja kohaliku tootmise suunas. COVID-19 kriisi ajal on need suunitlused kindlasti võimendunud.

Lisaks rõhutavad komitee liikmed, et seos geograafilise piirkonna ja toote vahel on fundamentaalse tähtsusega ning see kajastub eeskätt inimteguri ja oskusteabe ülimas tähtsuses tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste jaoks. Mõnel territooriumil on tooraine kadunud või ei ole enam sobiv, mis ei ole takistanud ettevõtjate ja oskusteabe säilitamist või isegi arendamist, et toota suurepäraseid tooteid.

Komitee täiskogu istungjärk langeb ajaliselt kokku 19. Euroopa piirkondade ja linnade nädalaga , mille korraldavad ühiselt komitee ja Euroopa Komisjon 11.–14. oktoobril.

Taustteave:

See on teine kord kuue aasta jooksul, mil komitee on kutsunud Euroopa Komisjoni üles koostama määruse ettepanekut, et kaitsta tööstus- ja käsitöötoodete geograafilisi tähiseid Euroopa Liidus. Esimese arvamuse pealkiri oli „Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele“, selle raportöör oli Maria Luisa Coppola (IT/EPP) ja see võeti vastu 2015. aasta veebruaris.

Euroopa Komisjon sedastas siis oma intellektuaalomandi tegevuskavas , mis avaldati 2020. aasta novembris, et on kavas uurida võimalust luua mittepõllumajanduslike toodete (st käsitöö- ja tööstustoodete) geograafiliste tähiste kaitse ELi süsteem . Selle tulemusena algatati avalik konsultatsioon, et hinnata tõhusa ja läbipaistva geograafiliste tähiste kaitse ELi süsteemi loomise võimalike kulude ja tulude mõju; konsultatsioon lõppes 2021. aasta juulis. Eesmärk oli saada üksikasjalik ülevaade probleemidest, millega puutuvad kokku asjaomased sidusrühmad, muu hulgas seoses autentse geograafilise päritoluga mittepõllumajandustoodete olemasoleva õiguskaitsega siseturul, ning ELi meetmete kasulikkusest ja riskidest ja võimalikest poliitikameetmetest, sh ELi tulevase asjaomaste toodete kaitse süsteemi kontroll ja jõustamine. Esialgse mõjuhinnangu kohta saadud tagasisidet täiendati kahe õigus- ja majandusuuringuga . Komisjon peaks tutvustama oma määruse ettepanekut hiljemalt aasta lõpus.

Kontaktisik:

Matteo Miglietta

Tel +32 (470)895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023