Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohaliku tasandi juhid käivitavad algatuse rändajate integreerimiseks ning arutlevad ELi põhiõiguste ja -väärtuste üle  
Komitee täiskogu istungjärgul #CoRplenary osalevad komisjoni volinik Dimitris Avramopoulos, Euroopa Liidu Kohtu president Koen Lenaerts ja Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans

10.–11. aprillil toimuval Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul on tähelepanu keskpunktis kaks arutelu: rändajate integreerimine ning põhiõiguste ja ELi väärtuste austamine kõigis liikmesriikides. Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos osaleb Euroopa Regioonide Komitee uue algatuse „Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni“ käivitamisel, samas annavad Euroopa Liidu Kohtu president Koen Lenaerts ja komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans hinnangu põhiõiguste ja ELi väärtuste praeguste ohtudele.

VAADAKE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGU OTSEÜLEKANNET #CoRplenary Istungidokumendid on kättesaadavad siit

10. aprill, kell 13.00 – Pawel Adamowiczi nimelise fuajee avamistseremoonia

Enne täiskogu istungjärku toimub tseremoonia austamaks käesoleva aasta jaanuaris mõrvatud Pawel Adamowicz i, kes oli Gdański linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee liige alates 2011. aastast. Ühele ruumile komitee peahoones antakse tema nimi, et pidada meeles tema elu ja tööd. President Karl-Heinz Lambertziga ühinevad tseremoonial Pawel Adamowiczi pereliikmed ja tema mantlipärija linnapea ametis, Aleksandra Dulkiewicz. Pawel Adamowicz oli Gdański linnapea alates 1998. aastast ning alates 2011. aastast kuni surmani oli ta ka Euroopa Regioonide Komitee liige.

10. aprill, kell 15.00 – algatuse „Linnad ja piirkonnad pooldavad rändajate integratsiooni“ käivitamine #Regions4Integration

Alates 2015. aastast on Euroopa Regioonide Komitee esitanud rea soovitusi Euroopa rände tegevuskava kohta. Komitee soovib pöörata nüüd rohkem tähelepanu integratsioonile – rände konkreetsele aspektile, milles kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on väga mõjukad – ning pakkuda piirkondadele, linnadele ja väiksematele kogukondadele platvormi oma kogemuste ja edulugude jagamiseks.

Algatuse avaürituse peaesineja on volinik Dimitris Avramopoulos . Lisaks võtavad sõna Ancona linnapea ja 2018. aasta maailma linnapeade auhinna laureaat Valeria Mancinelli ning Rootsi Västra Götalandi läänivolikogu esimees Annika Trännström .

10. aprill, kell 17.00 – arutelu ELi tulevase eelarve üle

Ajal mil 27 ELi liikmesriigi juhid kohtuvad, et arutada viimaseid arenguid seoses Brexitiga, teevad komitee liikmed Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimehe Jean Arthuis iga kokkuvõtte läbirääkimistest ELi eelarve üle perioodiks 2021–2027 ja Brexiti finantsmõjust.

11. aprill, kell 10.30 – põhiõigused ja ELi väärtused

Euroopa Liidu Kohtu president Koen Lenaerts ja Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans toovad välja mõned Euroopa Liidu ees seisvad peamised probleemid ja küsimused, mis on seotud põhiõiguste ja ELi väärtuste austamisega, ning tõstavad esile põhiõigustega seotud teemasid, mis on eriti tähtsad kohalike ja piirkondlike juhtide jaoks. Nendega ühineb Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktor Michael O’Flaherty ja Euroopa juhtiva inimõiguste organisatsiooni – Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni aseesimees Domenica Ghidei Biidu .

Täiskogu istungjärgul on kavas vastu võtta veel järgmised arvamused:

Euroopa poolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika: struktuurireformide kooskõlastamine pikaajaliste investeeringutega , raportöör Rob Jonkman (NL/ECR)

ELi metsastrateegia rakendamine , raportöör Ossi Martikainen (FI/ALDE)

Praktiline teave

Toimumiskoht: Euroopa Parlamendi Paul Henri Spaaki hoone – suur istungitesaal

Toimumisaeg: kolmapäev, 10. aprill kell 15.00–18.00 ja neljapäev, 11. aprill kell 9.00–13.00

Taustteave: täiskogu istungjärgu päevakord , dokumendid ja meediaprogramm

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebilehel.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu