Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Lambertzi kõne teemal „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ 9. oktoobril kell 15.00 Brüsselis #SOTREG  
Euroopa Parlamendi president ühineb linnade ja piirkondadega, kes jagavad oma seisukohti Euroopa Liidu põhiprobleemide kohta

9. oktoobril kell 15.00 Brüsselis esineb Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz oma teise kõnega teemal „ Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht “. Kõnet võib kuulda täiskogu istungjärgul Euroopa tuleviku teemalise arutelu ajal, millest võtab osa ka Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Pärast arutelu on kavas võtta vastu komitee aruanne Euroopa tuleviku kohta , mis koostati Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski palvel pärast kaheaastast koostööd kodanikega ja konsultatsioone kohalike ja piirkondlike omavalitsustega .

Komitee president Lambertzi kõne annab ELi prioriteetidele kohaliku ja piirkondliku mõõtme ning parema ülevaate sellest, mis toimub Euroopa tänavatel ja aladel tegelikult.

Kõnes keskendub ta Euroopa Liidu linnade ja piirkondade kõige pakilisematele probleemidele: järgmise ELi pikaajalise eelarve üle peetavad läbirääkimised ( komitee aruanne võetakse vastu samal päeval), ELi regionaalpoliitika (ühtekuuluvuspoliitika) tulevik, integratsioon, ELi demokraatia (sealhulgas piirkondade ja linnade osa ELi otsuste tegemise protsessis ning kohaliku tasandi algatused kodanike ja Euroopa vahelise suhte taasloomiseks) ning kestlik areng ja territoriaalne koostöö .

Seda algatust tuleb vaadelda Euroopa tuleviku üle peetava poliitilise arutelu laiemas kontekstis, võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi ja Brexiti-järgset Euroopat . Sellega seoses võtab komitee pärast president Tajaniga peetavat arutelu vastu soovitused Euroopa tuleviku kohta , mis on valminud ulatusliku konsulteerimise tulemusena, hõlmates üle 40 000 kodaniku ja 110 kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse 30 Euroopa riigist.

Oma kõnes kuulutab president Lambertz välja ka Euroopa piirkondade ja linnade kaheksanda tippkohtumise, mis korraldatakse koos ELi eesistuja Rumeeniaga ja Rumeenia omavalitsustega 14.–15. märtsil 2019 Bukarestis. Järgmise aasta tippkohtumine tõotab olla suurim üleeuroopaline linnapeade ning piirkondlike ja kohalike juhtide poliitiline kohtumine, millest võtab osa üle 800 inimese, sealhulgas ELi institutsioonide juhid.

President Lambertzi kõne ja arutelu saab otse jälgida internetis aadressil www.cor.europa.eu/sotreg.go ja Twitteris (teemaviit #SOTREG ).

Soovi korral on võimalik korraldada meediaintervjuusid

Pressikontakt: PresseCDR | Telefon | +32 (0)2 282 24 99 | pressecdr@cor.europa.eu

Tutvuge ka SOTREGi video treileriga .

Märkused toimetajatele: Euroopa Regioonide Komitee president annab oma kõnes „ Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht “ ülevaate ELi linnade ja piirkondade praegusest olukorrast ning Euroopa põhiprobleemidest. Kõnele järgneb täiskogu arutelu, millel osalevad kõik komitee liikmed ja ELi kõrgetasemelised poliitikud.

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023