Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Rohepöörde tippkohtumine: Autotööstuse piirkonnad – edu võti!  

Autotööstuse piirkondade (CoRAI) poliitilised liidrid kohtusid Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Johannes Hahni, Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse komisjoni (COTER) liikmete ja autotööstuse esindajatega, et arutada autotööstuse piirkondade rolli eduka rohepöörde saavutamisel. Üritus toimus 14. oktoobril Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames (vt salvestust siin ).

Pandeemia tabab autotööstust ja selle tarnesektorit ajal, mil nad teevad suuri investeeringuid rohepöörde nimel. Sõidukite müük on sel aastal vähenenud 32 %, mis on toonud kaasa massilise töökohtade vähendamise autotööstuse piirkondades. Euroopa rohelisel kokkuleppel ja ELi eelarvel on keskne roll autotööstuse piirkondade ja tööstuse abistamisel selle üleminekuga toimetulekul.

Rohepöörde tippkohtumise avakõnes rõhutas volinik Johannes Hahn , et „Euroopa piirkonnad on rohe- ja digipöörde ning ELi majanduse taastamise kava keskmes. VKEd, Euroopa väärtusahelad ja Euroopa tööstus hoogustavad innovatsiooni, loovad töökohti ja toetavad majanduskasvu Euroopas.“

Euroopa Regioonide Komitee piirkondadevahelise rühma „Autotööstuse tulevik“ esimees ja Steiermarki liidumaa valitsuse minister Christopher Drexler (AT/EPP) tervitas osalejaid ja rõhutas, et „ autotööstus ja selle tarnesektor ning neid võõrustavad Euroopa piirkonnad on sattunud dramaatilisesse olukorda. Euroopa piirkonnad peavad ühendama jõud, et juhtida seda vajalikku üleminekut. Loodetavasti teeb see meid veelgi tugevamaks. Innovatsioon ja rahvusvaheline koostöö on alati olnud Steiermarki liidumaa edu alus. Steiermark on autotööstuse teadus- ja arendustegevuse piirkond. Kasutame seda innovatsioonijõudu koos teiste Euroopa autotööstuse piirkondadega, et kriisist välja tulla ja uusi töökohti luua.“

„Tööhõivele ja tööstuse konkurentsivõimele avalduva kahjuliku mõju minimeerimiseks peab Euroopa Liit aitama kaasajastada ja täiustada praegusi tehaseid Euroopas, et sektorit kooskõlas rohelise kokkuleppega edukalt uuendada,“ lisas Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse asejuht Francisco Igea Arisqueta (ES/Renew Europe). „Kümned tuhanded töökohad Castilla-Leóni piirkonnas ja miljonid töökohad kogu Euroopas sõltuvad autotööstusest.“

Navarra autonoomse piirkonna valitsusjuht María Victoria Chivite Navascués (ES/PES) juhib oma piirkonda e-liikuvuse suunas: „Navarra on kujunenud täiuslikuks mootorsõidukite katsetamise piirkonnaks, suunates autotööstuse suutlikkust elektrisõidukite ja nende osade arendamisele ning edendades uute liikuvuslahenduste väljatöötamist ja rakendamist Navarras“.

Keskkonnahoidliku liikuvuseni on võimalik jõuda mitmel viisil. „Eesmärk peab olema heitkoguste tõhus vähendamine, mitte ühe tehnoloogia eelistamine teistele,“ sõnas Francisco Igea Arisqueta . Praktilise näite tõi Jonas Strömberg (Scania) : „Kas teadsite, et 1 000 inimese jäätmed võimaldavad toota ühele bussile energiat terveks aastaks? Selle saavutamise võti peitub piirkondade ja linnade süsteemipõhisemates hankemenetlustes.“

Trnava abimaavanem József Berényi (SK/EPP) kutsus üles tööstuse ja piirkondade tihedale koostööle ning rõhutas, et: „Trnava maakonna autotööstuse osas oleme seisukohal, et koostöö piirkonna valitsuse, ettevõtjate ja tööstuse vahel on äärmiselt oluline, eriti COVID-19 kriisi ajal. Autotööstuse konkurentsivõime suurendamine, digiüleminek ja innovatsioon mängivad olulist rolli teel kestliku tuleviku poole.“

„Autotööstuse tarnesektor pakub olulisi lahendusi rohe- ja digipöörde elluviimiseks liikuvuse valdkonnas. COVID-19 on üleminekut kiirendanud, kuid põhjustanud ka palju lisasurvet, eelkõige seoses tööhõive tasemega. Euroopa vajab tugevat autotööstuse ökosüsteemi, et püsida konkurentsivõimelisena ja liikuda edasi ambitsioonikate eesmärkidega keskkonna, digiülemineku ja liiklusohutuse valdkonnas. Me vajame kõikidel tasanditel – piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil – poliitilist raamistikku, mis on avatud tehnoloogiale ja toetab innovatsiooni nii palju kui võimalik,“ ütles Euroopa autoosade tarnijate assotsiatsiooni (CLEPA) peasekretär Sigrid de Vries .

Märkus toimetajatele:

CoRAI on Euroopa Regioonide Komitee piirkondadevaheline rühm „Autotööstuse tulevik“, mis koondab enam kui 30 poliitilist liidrit autotööstuse piirkondadest, et edendada koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel.

Kontaktisikud:

David Crous

Tel +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu