Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimamuutustega kohanemine: uus töövahend linnadele ja piirkondadele on nüüd veebis kättesaadav  

Euroopa Regioonide Komitee on avaldanud esimese rohelise kokkuleppe käsiraamatu, milles keskendutakse kliimamuutustega kohanemisele. Käsiraamat on interaktiivne töövahend, mis annab teavet rahalise abi ja tehniliste vahendite kohta kliimamuutustega kohanemise meetmete rakendamiseks, lähtudes eri geograafilistest aladest ja piirkondlikest erijoontest. Eesmärk on anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele vahendid ja soovitused paremaks kohanemiseks kliimamuutustega, kaitsetuse vähendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks, et vähendada katastroofiriske ning kahju ja kahjustusi.Iga ELi liikmesriigi jaoks on koostatud oma käsiraamat.

Uus kliimamuutustega kohanemise käsiraamat on koostatud loovalt ja interaktiivselt ning see annab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suuniseid rohelise kokkuleppe rakendamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil. See aitab leida õigeid meetmeid kliimamuutustest tulenevate ohtudega tegelemiseks. Selles antakse suuniseid juhtuuringute ning rahalise ja tehnilise abi kohta kliimamuutustega kohanemise valdkonnas. Kui esimeses väljaandes käsitletakse kohanemist ülemaailmse soojenemisega, siis tulevastes käsiraamatutes keskendutakse renoveerimislainele ja elurikkusele.

Kliimamuutustega kohanemise käsiraamat on osa Euroopa Regioonide Komitee kampaaniast „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“, mille eesmärk on toetada rohelise kokkuleppe elluviimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Kuna rohelise kokkuleppe kohalikuks ja piirkondlikuks rakendamiseks puudub kõigile sobiv ühtne meetod, antakse kõnealuses käsiraamatus etapiviisilisi juhiseid ja see on kohandatud kohalikele oludele (muu hulgas linna- ja maapiirkondadele, mägi- ja rannikualadele).

Käsiraamatu veebilehe külastamiseks klõpsake siin. Otse konkreetse riigi versioonile juurde pääsemiseks klõpsake liikmesriigi nimel. Praegu on käsiraamat kättesaadav ainult inglise keeles.

Austria / Belgia / Bulgaaria / Eesti / Hispaania / Horvaatia / Iirimaa / Itaalia / Kreeka / Küpros / Leedu / Luksemburg / Läti / Madalmaad / Malta / Poola / Portugal / Prantsusmaa / Rootsi / Rumeenia / Saksamaa / Slovakkia / Sloveenia / Soome / Taani / Tšehhi Vabariik / Ungari

Kontakt: töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ sekretariaat:greendeal@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
Toidukriis: ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad üles investeerima kohalikku tootmisse, et tuua inimeste lauale kestlik ja taskukohane toit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022