Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Saksamaa liidukantsler Angela Merkel osaleb 13. oktoobril Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul  

13. oktoobril tervitab Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul (#CoRplenary) Saksamaa Liitvabariigi liidukantsler Angela Merkelit. Liidukantsler Merkel tutvustab ELi eesistujariigi Saksamaa prioriteete, arutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ELi taastekavades ning alustab mõttevahetust Euroopa tuleviku üle.

Arutelu saab otsepildis jälgida veebis 13. oktoobril kell 14.30 (vaadake otseülekannet komitee veebilehel või kanalil EbS ).

Sõnavõtule järgneb ühetunnine arutelu Euroopa Regioonide Komitee liikmetega – kohalike ja piirkondlike juhtidega kõikidest ELi liikmesriikidest. Tuginedes iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemustele arutatakse muu hulgas ühtekuuluvust kui Euroopa majanduse taastamise põhiväärtust. Arutelus keskendutakse sellele, millist lisaväärtust võivad ELi jaoks tähendada miljon piirkondlikul ja kohalikul tasandil valitud poliitikut ning milline on nende roll Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Samuti arutatakse linnade ja piirkondade rolli vastupanuvõimeliste, kestlike ja keskkonnasäästlike kogukondade edendamisel.

Taustteave

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. 1994. aastal Maastrichti lepinguga asutatud komitee ülesanne on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon konsulteerivad komiteega piirkondi ja linnu puudutavates poliitikavaldkondades. Euroopa Regioonide Komitee töös osalemiseks peab kõigil komitee 329 liikmel ja 329 asendusliikmel olema valimistel saadud mandaat või poliitiline aruandekohustus oma piirkonna või linna valitud kogu ees.

Kontaktisik:

Michele Cercone

Presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga: